De entrepreneur

Gisteren kwam ik er weer eens eentje tegen. Een échte entrepreneur!

Als je in de ‘Dikke van Dale’ zoekt naar de betekenis van entrepreneur staat er simpelweg ‘ondernemer’. Ieder ondernemer zou dus een entrepreneur moeten zijn. Ook de leiders van ondernemingen. Immers, we mogen toch aannemen dat leiders van grotere organisaties ook -of misschien wel juist- een ondernemersinstelling hebben!? Entrepreneurschap is af te meten aan de strategie van de onderneming, maar ook aan de organsiatiecultuur. De entrepreneur is een ondernemer met een duidelijke missie en visie en een uitermate goed ontwikkeld gevoel voor kansen en ‘sluimerend’ markt- en menselijk potentieel. Entrepreneurs zijn volhardende en positief-kritische mensen. Nu ken ik er wel een paar die deze aanduiding of kwalificatie verdienen. Maar heel veel ondernemers missen -helaas- naar mijn mening het kenmerkende wat nu een entrepreneur zo uniek maakt. Immers als je beseft dat entrepreneurs vaak omvangrijke investeringen doen om nieuwe markten te betreden met nieuwe producten dan is dat niet van iedere ondernemer te zeggen. Meestal blijft men ‘veilig’ met bestaande producten op bestaande markten opereren. Dat is een weinig ‘ondernemende’ houding. Een andere eigenschap van entrepreneurs is dat zij lijken ‘alles op het spel te zetten’ om hun doelstellingen te bereiken.  Ook weer zo’n bijzondere eigenschap die spreekt van zelfvertrouwen, lef, inzicht en vasthoudendheid. Een entrepreneur schrikt niet snel terug voor extra risico. Ga uw eigen ‘ondernemerschap’ eens na. Aan welke nieuwe gedachten, projecten of diensten/producten werkt u momenteel?

De entrepreneur die ik gisteren sprak had een zeer succesvolle onderneming weten te bouwen. Inmiddels had hij het verkocht aan een grote internationale investeringsmaatschappij. Gedreven en vol passie had hij de onderneming laten groeien en bloeien. ‘Vliegtuig in en vliegtuig uit’, zoals hij vertelde. Zijn onderneming bleek zeer succesvol, ook op internationale markten. Dit was uiteraard niet vanzelf gegaan. In het begin waren er veel hindernissen en strubbelingen te overwinnen. De startfase werd gekenmerkt door een bijna continue kapitaalskrapte. Liquiditeitsproblemen waren dagelijkse kost. Deze ‘cashflow’ issues -zoals hij ze noemden- waren het gevolg van grote winstschommelingen vanwege investeringen en ontwikkelingskosten. De entrepreneur had -zoals de meesten van zijn soortgenoten doen- zijn ‘core-business’ bewust gekozen. Entrepreneurs concentreren zich doorgaans op één product of dienst. Een bekend voorbeeld hiervan is Steve Jobs van Apple. Het geheim en het succes van entrepreneurs zit vaak in ‘vernieuwing’ van de organisatie en de interesse in ‘nieuwe’ markten. Deze twee dingen gaan gelijk op!

De organisatie waar entrepreneurs leiding aan geven zijn vaak minder gestructureerd, bijna chaotisch en enigszins frivool. Alles is gericht op creativiteit, innovatie en talent ontwikkeling van medewerkers. Getalenteerde individuen die risico’s niet schuwen en hun eigen weg weten te gaan. Iedere medewerker wordt in zijn waarde gelaten, er heerst een ‘vrije’ en ‘losse’ sfeer waarbinnen mensen niet kijken naar werktijden maar bezig zijn een droom te realiseren. Men is gek op nieuwe projecten en nieuwe vindingen en productontwikkeling en weet elkaar te vinden met vragen en creatieve oplossingen. De werkwijze lijkt zoals gezegd chaotisch te verlopen maar de cultuur is er een van inventiviteit, innovatiedrang en heel veel zelfdiscipline. Men laat de organisatie niet leidend zijn, maar de collectieve doelstelling. Deze doelstelling is door het bewust kiezen van kernactiviteiten voor een ieder helder. De ‘planmatigheid’ is groter dan op het eerste gezicht waar te nemen is. Er is wel degelijk sprake van een georganiseerde ‘actie’! Deze ‘actie’ is gericht op vooruitgang en realisatie van de gewenste marktpositie. De markt en de afnemers zijn ‘leading’!

Binnen organisaties die door een entrepreneurs zijn opgericht is er namelijk sprake van een sterke focus op klantgerichtheid. Men vraagt zich continu af of afnemers en klanten tevreden zijn en of er is voldaan aan het streven naar een hoge kwaliteit. Dat vraagt ook een andere manier van belonen, met een directe koppeling tussen het voldoen aan de eisen van de afnemer, de eventueel interne bijdrage aan succes en de de directe ‘vruchten’ daarvan voor de betrokken medewerkers. Mensen die streven naar prestatie en groei weten dat zij effectiever en ‘winstgevender’ zijn. Er is een intrinsieke motivatie om de dingen perfect te doen en binnen de groep hangt een sfeer van kameraadschap en het geven van onderlinge steun. Men doet het met elkaar! De belangrijkste beloning blijft echter voor een entrepreneur en zijn organisatie ‘het collectieve succes’ en de geleverde kwaliteit. Entrepreneurs ‘bouwen’ dus een andersoortige organisatie op dan het doorsnee ‘bedrijf’. Dat was ook de reden waarom de onderneming van de hierboven aangehaalde entrepreneur door een internationale investeringsmaatschappij werd ‘gespot’ en hij een gigantische goede overnamedeal wist te sluiten. Zijn strategie betaalde zich in ‘klinkende munt’ dubbel en dwars uit!

Entrepreneurs krijgen dus een dubbel rendement. De betreffende ondernemer was nogal sportief van aard. Hij trainde dagelijks -waar ook ter wereld, op de meest vreemde tijdstippen- om zijn sport te kunnen blijven beoefenen. “Dat doet in het begin pijn en vraagt veel van je doorzettingsvermogen, discipline en karakter, maar het is zó goed gevoel als je -uiteindelijk- de eindstreep haalt. Net als bij ondernemen. Door blijven gaan, ondanks alle financiële offers en -bijna- onmogelijkheden, gedisciplineerd en creatief de obstakels blijven beslechten. Je niet af laten leiden door allerlei onbelangrijke zaken. Maar ook goed voor jezelf en de medewerkers zorgen. Aandacht, betrokkenheid en een transparante communicatie. Een omgeving scheppen waarin iedereen prestatiegericht en gemotiveerd is. Mensen zijn binnen een ‘entrepreneurs-organisatie’ van uitzonderlijke waarde. Wanneer je dat de mensen laat voelen krijgt ieder er plezier in en wordt er naar inspanning beloond. Dus ‘onderweg’ is het al leuk! Als je dan ook nog gedegen continuïteit weet te bewerkstelligen met een kapitaalkrachtige partner aan boord dan is het dubbel plezier. Entrepreneurschap rendeert!”

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Terug

© Hans Klaasse.