Er is hoop!

“Ze doen veel te weinig aan innovatie -dat moet vooral van de ‘big 4’ komen- en ze kunnen zich als branche maar slecht organiseren. Ook de banken en de Belastingdienst vinden de beroepsgroep om die reden maar lastig. Ik voorspel een groot drama voor accountants, omdat die maar niet in de gaten hebben dat de wereld om hen heen aan het veranderen is. En intussen blijven ze maar uren schrijven. Veel vennoten/partners hebben bovendien jarenlang gedacht dat ze te zijner tijd met een aardig sommetje konden uitstappen; het pand en de goodwill vormden hun pensioen. Maar dat blijkt op beide punten vaak flink tegen te vallen.”

Deze uitspraak is van Jan Wietsman AA. Jan is directeur/eigenaar van een een adviesbureau die ondernemers helpt bij het bepalen van strategie, visie en innovatie. De accountancybranche kent hem vanwege zijn betrokkenheid bij Full Finance Consultants, een adviesbureau dat werkzaam is in de financiële en accountancysector. Jan is dus iemand die dagelijks te maken heeft met ondernemers en accountants. Een schokkende conclusie. Lezers van mijn blog weten dat mijn oordeel over de accountancybranche ongeveer van gelijke strekking is. Ik heb echter altijd nog de hoop dat accountants – slim en berekend als zij zijn- op tijd wakker worden. Er is dus hoop!

Onder de titel ‘Kantoor van de toekomst: een vooruitblik’ gaven een viertal accountants en belastingadviseurs deze ‘vooruitblik’ in het blad ‘Het Register’ -het vakblad van het Register Belastingadviseurs- waarbij stevige uitspraken werden gedaan over het heden en -uiteraard- de toekomst. Aan het woord is ondermeer Mr. Dennis Jongbloed eigenaar van ‘Jongbloed Fiscaal Juristen’ Volgens hem zal de aangiftepraktijk verdwijnen en zal de aanspraklelijkheidstelling toenemen. Een citaat: “In het adviesvak komen veel mensen bij elkaar, van banken tot accountants en van financieel planners tot fiscaal adviseurs. Daar is veel aan te veranderen en het wordt steeds belangrijker om te weten wie goed is.” Anders gezegd: ‘Hebben we de kwaliteit wel allemaal op orde?’ Jongbloed is trouwens wel iemand die goed gebruik weet te maken van internet. Hij noemde als voorbeeld dat hij langs die weg in drie maanden tijd tientallen piloten heeft binnengehaald als klant voor zijn kantoor. Hij zegt: ‘Internet heeft sowieso de toekomst; jonge mensen denken en handelen veel sneller, bijvoorbeeld via sociale media.” Jongbloed geeft hier blijk van modern innovatief ondernemerschap en veranderingsgezindheid. Zijn uitspraak “Mijn medewerkers moeten goed, of eigenlijk excellent, en tevens gezellige types zijn’ geeft aan dat hij ‘het spel’ begrijpt. Er is dus hoop!

Ook Mr. drs. Fons Overwater FB van ‘Flynth adviseurs en accountants’ zat aan tafel. Flynth is voortgekomen uit een fusie van Flynth en de Gibo Groep. Een opmerkelijk uitspraak van de leider van dit fusiekantoor: “Flynth heeft afstand genomen van het idee dat je zo veel mogelijk mensen in loondienst moet hebben”. Flynth telt 1800 medewerkers. ‘Is groot, groter, grootst’ dan echt uit! Of komt er nog een megafusie aan? Er gaan geruchten dat er nog het één en ander op komst is op fusiegebied! De opmerking van Overwater heeft echter betrekking op twee zaken. Van het samengevoegde personeelsbestand van 2200 functies nà de fusie tussen de twee partijen zijn er nu nog 1800 functies over. Een krimp van 18%. Volgens mij moet Flynth nog verder kunnen inkrimpen bij een optimale automatisering van het commodityproces. Dat zal -na de eerste pijn- ook positieve gevolgen hebben voor het rendement van dit soort grote kantoororganisaties. Er is op dit terrein voor een aantal ‘grotere’ nog veel winst te behalen! Alleen maar mensen de straat opsturen werkt echter niet. Daar is een sociaal plan voor nodig. Kijk maar eens hoe de vakbonden reageren in het noorden van het land op de poging van acconavm om mensen kwijt te raken!  Zowel de commoditywerkzaamheden bij de accountants als de belastingaangiftepraktijk zal verder afnemen, gezien de uitspraken -van de heren zelf- in het artikel. Verder werkt Flynth samen met een aantal niche-deskundigen en adviseurs die niet bij hen in loondienst zijn. Zij vormen een flexibele schil van experts. Helemaal van deze tijd! Accountants en adviesorganisatie moeten flexibel, bewegelijk en innovatief worden. Volgens Overwater is de vestigingsplaats niet meer relevant. Nationaal opererende teams van gespecialiseerde medewerkers bedienen de verschillende sectoren. Branchekennis is steeds belangrijker. De klant zit altijd met een deskundige adviseur aan tafel die de branche als zijn broekzak kent, aldus Fons Overwater. Ik denk dat Flynth hier de juiste weg heeft gevonden. Eerder schreef ik al in één van mijn blogs dat in de accountancybranche specialisatie een eis is van de markt. Je moet als adviseur weten wat er speelt in de markt. Er is dus hoop!

Dat het ook anders kan gaf Mr. Eli Hendriks CB aan. Hij is partner bij CapsNobel Accountants & Belastingadviseurs. Ook weer een fusieorganisatie, maar dan van kleine mkb kantoren. Zij hebben vijf vestingen en zestig fte’s. Zij geloven -in tegenstelling tot Overwater- juist wel in het belang van de vestigingsplaats. Dicht bij de klant. Het lokale kantoor is belangrijk want de mkb-ondernemer wil zijn adviseur in de buurt hebben en er zo nu en dan gewoon eens kunnen binnenlopen. Het is een zienswijze die veel -kleine- kantoren zullen delen. Wietsma denkt daar toch iets anders over gezien zijn uitspraak: “Ik signaleer met name onder de kleine kantoren -pakweg vier tot twaalf medewerkers- veel onrust. Administratieve werkzaamheden hollen achteruit, waardoor er soms zelfs te weinig geld is om uittredende vennoten de contractueel overeengekomen goodwillsom te kunnen uitbetalen. Nogal wat personeel moet afvloeien hetgeen ook de goodwill niet ten goede komt. Overnames zie je eigenlijk niet in deze tak van sport. Men weet dat er grote veranderingen op stapel staan, maar weet niet goed hoe daarmee om te gaan. En je schiet er ook niets mee op als er kantoren fuseren die allebei slecht worden geleid”, aldus Jan. Anders gezegd; Is het uit stratgische overwegingen dat ‘kleintjes’ bij elkaar kruipen of is het bittere noodzaak en wordt het verpakt in een mooi papiertje? Was Wietsma overal zo somber over? Nee! Luister maar eens wat hij nog meer zegt: “Toch zijn klanten altijd bereid om te betalen voor toegevoegde waarde. Die moet er dan wel zijn, want anders ziet men de dienstverlening als een kostenpost. Ondernemers willen voorspelbaarheid, en in dat opzicht kunnen abonnementen uitkomst bieden. Die zijn dan met name bedoeld voor vaste klanten met bekende omstandigheden. Daarbij moet je er wel voor zorgen dat zo veel mogelijk klanten meedoen.” Er is dus hoop!

Een leuk doorkijkje voor hen die de accountancybranche een warm hart toedragen. De bedreigingen zien, maar ook de kansen en uitdagingen. Zelf loop ik reeds 35 jaar mee als directeur/eigenaar en partner in de accountancy- en adviesbranche. Kleine kantoren, de Big4 en grotere (fusie)organisaties. Ik ken ze van binnen en buiten! Het is bemoedigend dat er beweging en bewustwording zichtbaar is in een branche die zoveel mooie mogelijkheden biedt aan jonge mensen met ambitie. We moeten alleen ‘even’ die lastige ‘transitieperiode’ door. Maar er is hoop!

klaasse@stoele-partners.nl  stoele@stoele-partners.nl  www.stoele-partners.nl

 

 

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Terug

© Hans Klaasse.