Een moeilijke keuze?

Zij zochten een ‘ondernemende projectleider’ en of ik die kon zoeken voor hen.

Dat is best moeilijk; een ‘ondernemend’ iemand heeft volgens mij het liefst een eigen onderneming. Maar goed je weet nooit of er mensen rond lopen die wachten op zo’n ultieme kans. Ik ben dus eens goed gaan nadenken wat eigenlijk het profiel zou moeten zijn van een ‘ondernemend type’ in de hoop dat er mensen op het ‘netvlies’ zouden komen. De specifieke kernkwaliteit van de man of vrouw zou dus ‘ondernemend’ moeten zijn. Wat is dat eigenlijk? ‘Ondernemende’ mensen willen vrijheid, actie, dynamiek en bezitten een bepaalde mate van eigenzinnigheid. Dit kan snel doorschieten naar drammerigheid. Niet bepaald een goede eigenschap voor een projectleider. Een projectleider moet verbindend zijn en openstaan voor alle leden van het projectteam. Niet iedereen zal op voorhand de ondernemerskwaliteiten herkennen en waarderen. In ieder geval moet het dus iemand zijn met inlevingsvermogen en ondersteunend gedrag. Een ‘ondernemende projectleider’ is snel geneigd om anderen -die niet zo op de voorgrond treden- snel te vergeten. Hij verwacht immers ook een ondernemende houding van anderen. Gaandeweg ontstond er een profiel. Ik nodigde wat mensen uit.

Dat de eerste niet altijd de beste hoeft te zijn werd mij pijnlijk duidelijk. Op zich een prima kandidaat. Maar dan van het type: “Vertel mij maar wat jullie willen en dan ga ik het regelen!”  Hij had een allergie voor langdradige procedures, nam graag zelf initiatieven en was zeer ondernemend. Ik had echter na zijn introductie het gevoel dat hij heel veel deed zonder er echt bij na te denken. Reflectiemomenten vond hij lastig te benoemen. Hij gaat liever snel en accuraat aan de slag en dat verwacht hij ook van zijn teamleden. Er moet een klus geklaard worden. Dat klinkt allemaal heel ondernemend. Maar zou ú voor zo’n type projectleider kiezen?

De tweede kandidaat was wel meer een ‘ondernemende denker’. Zij was heel bewust van zichzelf en de omgeving. Niet zomaar ergens aan beginnen. Eerst observeren en analyseren. Wie waren de teamleden, welke kwaliteiten hadden zij? Ze zag deze klus wel als een behoorlijke uitdaging. Zij was -naar eigen zeggen- heel ondersteunend in haar rol als projectleider. Ze kwam uit een ondernemersfamilie. Dit vertelde zij mij nadat ik haar had gevraagd had of zij ‘ondernemende kwaliteiten’ bezat. Daarnaast attendeerde zij mij op haar ‘conserverende’ kwaliteiten. Waarbij ik opeens moest denken aan aan die HAK conserven reclame. Zou ú voor zo’n type projectleider kiezen?

Nummer drie was weer een man. Een kordaat type stapte mijn kantoor binnen. Hij was beroepsmilitair geweest, had de officiersopleiding gedaan en studeerde nu bedrijfskunde. Een indrukwekkende CV. Hij was -naar eigen zeggen- pragmatisch en daadkrachtig. Zijn hele fysieke uitstraling loochende die uitspraak niet. “Kan je een beetje waarnemen waar anderen behoefte aan hebben? Dat is de sleutel tot het optimaliseren van een zo effectief mogelijk projectresultaat”, was mijn vraag. Dat kon hij wel. Hij had voor grotere uitdagingen gestaan. “Een heel bataljon naar rechts, mijnheer. Omdat ik er sta en dat commandeer!” Tja! Zou ú voor zo’n type projectleider kiezen?

En toen kwam nummer vier. Een op en top vrouw. Zij vertelde heel efficiencygericht te zijn. Ze zag haar eigen toekomst heel zonnig in. “Dat is een levensinstelling van mij, waar ik heel blij om ben. Dus ik ga met alles planmatig om!” Dat is niet van iedereen te zeggen. Positief. “Routinematige handelingen zijn aan mij niet besteed. Ik wil actie, reactie en dynamiek”. Ik vroeg of zij een voorbeeld kon geven van creatieve invallen in moeilijke situaties. Ze schilderde en schreef gedichten. Zij vroeg mij of de procedure snel werd afgehandeld. “Ik ben namelijk zelf nogal besluitvaardig, ziet u!” O ja, ze was wel heel teamgericht. Ze deed aan basketbal. “Hoe vond u het gesprek?” Zou ú voor zo’n type projectleider kiezen?

Ik heb in mijn adviespraktijk heel veel projectleiders gezien. Ook bovenstaande typen. Vaak als het te laat was. Ik ging nog maar eens het profiel wat aanscherpen. “Kennis  en aantoonbare ervaring op het gebied van projectaanpak en een beetje vakinhoud. Uitstekende vaardigheid om leiding te geven aan teams bij complexe veranderingen, in velerlei situaties goed kunnen overleggen en onderhandelen. Conflicten kunnen hanteren. Persoonlijke leiderschapskwaliteiten bezitten en vanuit die stijl het leidinggeven kunnen inkleuren. Vaardigheid in het definiëren, faseren, beslissen en beheersen van een project!” Ik dacht nog eens diep na: “Een ondernemende projectleider!” Bestaat die wel?

Ik dacht even aan een orkestleider. “Elk orkestlid heeft een eigen idee en gevoel bij een muziekstuk. Toch moeten ze zich houden aan de partituur. Ze moeten immers de compositie samen spelen. Toch geeft ieder er de eigen intonatie aan. Een orkestleider kan niet een uur met ieder orkestlid individueel spreken, en toch weet de laatste wat er van hem of haar wordt verwacht. Je kan zo’n musicus ook geen gerichte gedetailleerde opdrachten geven zoals tegen een blazer:  ‘Dat moet je zus of zo doen!”. Wel kan een orkestleider tegen een violist zeggen: “Ik had dit stuk graag ‘spicatto’ willen hebben” Geen technische adviezen of specifieke opdrachten, maar appelleren aan de gezamenlijke ‘verantwoordelijkheid’ bij de uitvoering. Als de teamleden van hoge kwaliteit zijn hoeft de orkestleider slechts te luisteren, te inspireren en de maat aan te geven!”

Het gaat dus in de eerste plaats om de ‘teamleden’! Ik dacht na hoe ik dit mijn opdrachtgever ging vertellen. “Een dirigerende projectleider!” Waar zou ú voor kiezen?

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Terug

© Hans Klaasse.