Over PR, communicatie en strategie

Enige tijd geleden was ik op uitnodiging van een financiële instelling op een congres over ‘strategie & communicatie’. Een boeiend onderwerp. Internationale sprekers en een uitstekende verzorging. Dit soort dingen kan je wel aan financiële instellingen over laten! Ik zat naast een directeur van een PR en communicatieadviesbureau. Aardige man met een vlotte babbel. In de pauze probeerde hij mij over te halen klant bij hem te worden.

De man wist veel van communiceren, PR en marketing af. Hij hield zijn betoog op een overtuigende wijze. Een kleine gestalte maar een kordate uitstraling. Strijdvaardig en dominant. ‘Ik moest als strategisch adviseur veel meer doen aan communicatie. Niets aan het toeval overlaten. De klanten die ik adviseer moeten allemaal één op één richting het ‘public relation en communicatieadviesbureau’ van de man’. Dit zou zeker het succes van mijn schrandere adviezen verhogen. ‘Een uitgekiende strategie vraagt om een sublieme communicatie’. Kortom met zijn persoonlijke PR was het goed gesteld. Wat ik ervan vond? Nu, vinden adviseurs overal en altijd wel ergens iets van, dus ik trachtte hem te overtuigen van het feit dat niet voor iedere verandering of strategische heroriëntatie een communicatieadviseur hoeft te worden ingeschakeld. Daar kon hij wel enigszins inkomen. Gelukkig maar. “Maar het ligt toch wel heel anders bij PR zaken. Voor moderne ondernemers is het een must een goede PR adviseur in de arm te nemen!” Nogmaals, met zijn persoonlijke PR zat het wel goed. Ik ontkwam er niet aan om met de man in discussie te gaan over de ‘zin en onzin’ van het inschakelen van een PR-adviesbureau. Ik had me iets anders voorgesteld op deze ‘voorjaarsachtige’ middag. Misschien heeft u er iets aan. Kijk maar!

“PR is een breed terrein. Het kan gaan over de relatie met het publiek, de klanten of de afnemers. Maar ook de relatie met de overheid kan een onderdeel zijn”, begon ik mijn betoog. De man knikte. Geslaagd? “In mijn geval -bij de opdrachten die ik uitvoer- gaat het vaak om veranderingen die moeten worden gecommuniceerd. Het gaat in deze dus over klanten, de markt en de mensen die het raakt.” Hij keek mij zo neutraal mogelijk aan. “Waarom zou de klant -óf ik- niet zelf een PR plan kunnen maken?” Hij keek mij -vervolgens- wat zuur aan. “Ik geef je een paar argumenten. De medewerkers, de adviseur en de leider weten zelf het beste wat er tot in de haarvaatjes van de organisatie leeft. Wat de aard van het onderwerp is waarover moet worden gecommuniceerd. Als hij op zoek moet naar een PR adviseur die ter zake deskundig is gaat er veel kostbare tijd verloren. Mijn credo is altijd: ‘doe het goed, doe het snel!’ Het gaat in dit soort trajecten om snelle acties. Daarnaast heb ik er een beetje hekel aan dat een ondernemer de communicatie en de PR aan een ‘ander’ over laat. Hij is de initiator, hij is de leider, hij moet zijn mensen overtuigen. Een mooi en gelikt verhaal roept eerder weerstand op dan dat dit bevorderlijk is voor de acceptatie. Ik heb meerdere malen gezien dat een PR en communicatieadviseur door zijn ‘snelle jongens actie’ met argusogen werd bekeken door de betrokkenen!” Zijn gezicht betrok!

“Om het misschien nog duidelijker te zeggen: ‘een adviseur die zich uitsluitend richt op PR en communicatie blijft een beetje oppervlakkig als het gaat om de kern van de boodschap’. Een leider moet juist met overtuigingskracht zélf de boodschap onder woorden weten te brengen. Bij mijn opdrachten gaat het om een doorwrochte kennis van de organisatiecultuur. Daar moet je met ‘hart en ziel’ bij betrokken zijn. Ik ben dus niet zo’n voorstander van die specialisten die het kunstje wel ‘even’ komen doen. Daarnaast vraag ik me altijd af of een adviseur op het gebied van PR en communicatie wel altijd over de volledige informatie beschikt. Ik heb vaak een beetje het gevoel dat zij hun ‘format’ en ‘het sjabloon’ vullen tot het ‘vol’ zit. Daarnaast -ook niet onbelangrijk- doen ondernemers altijd wat ‘schrikkerig’ wanneer de declaratie van de bemoeienis ten burelen verschijnt!” Dat laatste had ik wellicht beter niet kunnen zeggen. De man maakte zich op voor een tegenoffensief!

“Kijk, dit is nu typisch zo’n voorbeeld van een adviseur die denkt voor zijn klanten niet aan zijn klant. ‘Het is niet goed, het is te duur, het is dus waardeloos.’  Maar denkt de klant er ook zo over? Waarom zou je mij -om maar een voorbeeld te nemen- moeten inschakelen? Ik kijk ‘fris’ tegen de zaken aan. Ik zie dingen die jij niet ziet! Ik luister anders en ben scherpzinnig” Hierbij keek hij enigszins pedant. “Doe ik het niet goed? Je kunt zo van me af. Natuurlijk hebben we een overeenkomst. Maar je zit niet aan mij vast. En al die argumenten over betrokkenheid en het kennen van de organisatie zet ik maar af tegen het gevaar verstrikt te raken in allerlei interne intriges. Ik ben daar ongevoelig voor. Ik ben onafhankelijk maar niet bedrijfsblind. Ik kan mij onafhankelijk opstellen, kan de discussie aangaan en op een open en transparante wijze trachten om alle informatie te rangschikken en de juiste afweging te maken. Kortom, ik ben van toegevoegde waarde!” Alsof hij zojuist de veldslag bij ‘Waterloo’ had gewonnen stak hij de rechterhand tussen de revers van zijn Italiaanse scheerwollen jasje. Hij keek mij voldaan aan!

“Zonder te pretenderen dat ik inhoudelijk over alle kennis en ervaring beschik, jij bent meer een generalist!”, oreerde hij verder. Zijn voltreffers raakten doel. Was ik inderdaad niet te eigenwijs? Kon ik niet beter in voorkomende gevallen een specialist laten ‘invliegen’, ik moest er echter niet aan denken een dag met dit ‘manneke’ te moeten werken. Wat een van zichzelf overtuigd kereltje! Ik voelde zowaar enige irritatie opkomen in mijn Engelse tweed jasje! “Kijk, ik heb als adviseur natuurlijk veel ervaring in andere -vaak complexe- opdrachten opgedaan. Ik weet van de hoed en de rand.  Daarnaast ben ik naast vasthoudend heel flexibel. Met de nadruk op ‘heel’!” Ik kon zijn vette knipoog niet helemaal duiden. “Ik beschik over belangrijke netwerken, ken zo’n beetje iedereen in dit wereldje. Mijn inzet zal in de meeste gevalleen dus leiden tot een succesvol communicatie en PR beleid dat voor de ondernemer van onschatbare waarde is. En over de kosten worden wij het altijd eens!” Ik voelde de overdadige lunch mij enigszins opbreken en probeerde aan leuke dingen te denken!

Hij keek mij aan. Ik moest reageren. Maar hoe? “Mag ik uw visitekaartje?”, vroeg ik om tijd te winnen. “PR2 – Your Personal PR Consultant” , las ik hardop. “Inderdaad, u overtreft uzelf in persoonlijke PR, dit kan in kwadraat echter weleens een tegenovergestelde werking hebben, maar niet tegenstaande heeft u veel verstand van ‘overtuigend presenteren’! Ik zal uw aanbevelingen in het ‘achterhoofd’ houden.” Hij keek mij verbaasd aan. “Kijk, dat heb ik nou tegen strategisch adviseurs, ze kijken de kat uit de boom en pakken niet door!. Ik sta ‘vierkant’ achter mijn verhaal!  Ik onderdrukte een scherpzinnige opmerking. “Misschien is in sommige gevallen de juiste strategie wel om niet te communiceren.” De ‘gong’ ging, de pauze was –gelukkig– voorbij. Hij droop af. Een slechte verliezer!

hans@klaasse-klaasse.nl

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Terug

© Hans Klaasse.