Standvastige leiders

U kent ze wellicht. Van die ondernemers die blijven volhouden en niet van opgeven weten. Mensen van stavast. Ze blijven standvastig achter hun zienswijze, missie en visie staan. Het heeft wel iets als je met deze mensen spreekt over hun plannen en beweegredenen. Soms heb ik weleens twijfels. Zit het allemaal wel zo stevig in elkaar? Maar de volharding van deze ondernemers verbaast mij telke malen weer. Standvastige leiders. Hadden we er maar meer. Tegelijkertijd is er het gevaar van een te sterk ontwikkelde onverzettelijkheid!

Ik ken er in mijn zakelijke omgeving een aantal. Het zijn leiders die niet marchanderen met hun principes. Ze weten op een overtuigende wijze hun visie te formuleren. De medewerkers binnen zo’n onderneming hebben hierdoor meestal een bestendige leider. Iemand die staat voor wat hij of zij zegt. Men weet wat men aan dit type mensen heeft. “Het zijn constante karakters”, las ik ergens. Bent u zo’n type leider? Kordaat, ferm en beraden. Dit zijn de ondernemers die ongemerkt doorgaan met het bouwen aan een degelijk bedrijf. Ze vallen niet altijd op maar zijn onverschrokken bezig hun doelstellingen te realiseren. Onwrikbaar in hun uitgangspunten en onwankelbaar in hun drang om zaken voor elkaar te krijgen. Daar is een stabiel gemoed voor nodig. Mede hierdoor lijken standvastige leiders vaak ‘koele kikkers’. Bijna berekend en roerloos. Dat is echter niet altijd het geval. Ze zijn daarentegen wel onveranderlijk. Moeilijk te overtuigen en niet in voor een ‘experimentje’. Leiders die deze eigenschappen bezitten zijn hierdoor wat minder veranderbereid. Dat is hun valkuil! Ze moeten met stevige argumenten en overtuigende feiten worden overgehaald om een andere koers te varen dan die zijzelf hebben uitgestippeld. Is dat een nadeel? Nee! Het blijkt namelijk dat zij –na te zijn overtuigd van de noodzaak– met dezelfde vasthoudendheid de verandering inzetten en vervolgens standvastig zijn in hun strategie. Op een duurzame wijze weten zij de verandering te verankeren in de organisatie. Standvastige leiders zijn dus zeker niet star, wel (bijna) onverzettelijk!

Zijn er dan geen minpunten? Nou ja, standvastige leiders zijn vaak wel érg overtuigd van hun gelijk. Hun ego speelt een belangrijke rol. Vaste standpunten en nogal wat ferme idealen. Het is dus voor de werkomgeving van de standvastige leider moeilijk om hem of haar op andere ideeën te brengen. De standvastige leider laat moeizaam andere gedachten toe. De onverzettelijkheid speelt hem hier parten. Het is moeilijk dit pantser te doorbreken. De visie van andere mensen zal hij of zij niet zonder meer accepteren. Dat maakt het voor de medewerkers en adviseurs een moeilijke opgave. Zo is de kracht van de standvastigheid tegelijkertijd een zwak punt. Immers, leiders dienen over enige empathie te beschikken. Hoe dient de standvastige leider als ondernemer toch contact te houden met de ideeën, standpunten en gedachten van de werkvloer? Door zelfkennis, transparantie en het gevoel –de intuïtie– bewust een rol te geven in het luisteren naar anderen. Zich openstellen! Ik zie ook leiders die verharden in hun standpunten. Ze luisteren niet meer naar anderen. Ze hebben hun eigen wereld en ontkennen ieder tegenargument. Zonde! Daarom is relativeringsvermogen zo’n onontbeerlijke eigenschap voor een standvastige leider. Zonder dit gaat het mis. De standvastige leider blijft uiteindelijk alleen over. Geen sympathisanten of volgers. Geen medewerkers die écht meewerken! Standvastigheid is dus een grote deugd voor een leider. Het is echter wel strikt noodzakelijk om het contact met de buitenwereld te houden. Anders draaft de leider door in onverzettelijkheid. Een enorme valkuil!

hans@klaasse-klaasse.nl  hans@valeuraccountants.nl

 

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Terug

© Hans Klaasse.