Nieuwe leiders

De roep om nieuwe leiders komt vanuit de maatschappelijke en economische behoefte om te veranderen. Niet blijven hangen in oude denkpatronen, maar snel reageren op verstoring van de markt. Dynamiek en heftige ontwikkelingen vragen om een andere –niet traditionele– aanpak. Het kan opeens gek gaan binnen traditionele ondernemingen met een traditionele leiding. In slaap gesukkeld? Niet meer in staat om snel en effectief te reageren? Kunnen nieuwe jonge leiders dit wel? Binnen een familiebedrijf zie ik twee generaties acteren en presteren. Een praktijkvoorbeeld van nieuw leiderschap!

Wat we nodig hebben zijn jonge dynamische leiders. Jonge mensen die in staat zijn om fors te groeien en snel te krimpen. Dat vraagt flexibiliteit. De oude ‘old boys netwerken’ hebben hun laatste tijd gehad. Het gaat om nieuwe leiders die een antwoord hebben op de onvoorspelbaarheid en het rappe verandertempo. Schrijven we hiermee de ‘oude leiders’ af? Nee, maar zij dienen serieus te zoeken naar alternatieven. Doorbreek de conventies en zet een streep door bureaucratisch denken. Oude zekerheden brokkelen af. Oude zuilen zijn niet meer bestand tegen de krachten van de dynamische omgeving. Kortom, op zoek naar nieuw leiderschap! Ondernemers die deze nieuwe realiteit zien, moeten nú in actie komen. Zij dienen antwoorden te vinden op de complex geworden –onzekere– omgeving. Marktturbulentie, open grenzen, grote maatschappelijke veranderingen, virtuele organisaties, internationale samenwerkingsverbanden en de diversiteit van klanten, markten en medewerkers nopen ondernemers om nieuwe antwoorden en oplossingen te vinden. Oude managementstijlen werken niet in deze omgeving. Structuur en beheer moeten niet meer de stokpaardjes zijn. Het gaat om bewegelijkheid, flexibele aansturing, snelle reactie en lichtvoetigheid. Geen starre managementlagen met bestuurlijke procedures die het lastig maken om snel in actie te komen. Jammer voor de klassieke leiders met hun enorme ego en dito beloningsstructuren? Ach, de écht sterke leiders hebben deze ontwikkeling allang opgemerkt. Die zijn al aan het investeren in nieuw leiderschap. Het gaat bij nieuw leiderschap om invoelingsvermogen. De tijdgeest aanvoelen en de ontwikkelingen op de voet volgen. De eisen en gevoelens van de klant, de markt en de maatschappij combineren met de snelheid waarin zaken zich ontwikkelen. In plaats van macht en dictaten naar inspiratie, samenwerking en concrete oplossingen. Dat maakt het nieuwe leiderschap zo interessant voor jonge dynamische mensen. Het gaat hierbij vooral om schakelen en samenspel!

Waar moeten deze nieuwe leiders aan voldoen? Het gaat vooral om met een open en brede blik naar de omgeving te kijken. Transparantie, openheid en integriteit. Niet intern gericht maar gericht op de omgeving en de toekomst. Een scherp waarnemingsvermogen en een breed repertoire aan handelingen. Flexibiliteit in optima forma. Het gaat bij nieuw leiderschap om de kunst anderen centraal te stellen. De omgeving, de klanten en de medewerkers. Dat vraagt aanpassingsvermogen, een sterk en stabiel karakter en een tomeloze energie. De open blik moet zich richten op het doorzien van menselijke processen en de effectiviteit van netwerken. Samenbindende samenwerkingen creëren. En dit alles met een zekere mate van vrolijkheid, plezier en authentieke vriendelijkheid. Geen zwaar aangezette leiderschapsstijl maar veerkrachtige zelfverzekerdheid. Dit soort nieuwe leiders hebben een antwoord op de turbulentie en de dynamiek van de markt. Hoe krijgen we dit soort nieuwe leiders? Door hen te selecteren op genoemde kwaliteiten en eigenschappen én door anders te gaan denken over opleidingen en trainingen. Bevlogen ondernemers leiden bevlogen nieuwe –aankomende– leiders op. Niet meer vanuit een beschermende omgeving maar vanaf de frontlinie. Dat kunnen deze kandidaat leiders goed aan. Het zijn immers jonge energieke mensen die kiezen voor een avontuurlijke levenswandel. Ze willen aan het front opereren. Ik sprak hier een tijdje geleden over binnen een familiebedrijf. De oude garde en de jonge honden. Zou Pa nog veranderen? Zou hij echt dingen kunnen loslaten? Waren de aanstormende mannen nog niet te onbezonnen? Praktische vragen omtrent nieuw leiderschap. We kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat het roer om moest. Pa liet dingen los. Heel verrassend. De jonge honden bleken niet onbezonnen te zijn maar heel secuur tot afgewogen besluiten te komen. Wel sneller dan Pa, maar zeker niet risicovoller. Nieuwe ideeën zat. Gecalculeerde risico’s en snelle (re)acties. Nieuw leiderschap. Snel schakelen en samenspel!

hans@klaasse-klaasse.nl hans@valeuraccountants.nl

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Terug

© Hans Klaasse.