Kiezen

In mijn professie van adviseur en business-mediator word ik vaak betrokken bij het maken van de juiste –maar ingewikkelde– keuze. Kiezen is moeilijk. Ondernemers moeten dagelijkse verschillende keuzes maken. Doe ik het wel of doe ik het niet, niet nu maar later? Is het verstandig, kan ik het betalen, sta ik erachter en wat zijn de alternatieven? Situaties waarin keuzes moeten worden gemaakt zijn vaak gecompliceerd. Het gaat niet uitsluitend om grote lijnen maar juist vaker om kleine details die grote gevolgen kunnen hebben. Herkenning?

Ik hoorde laatst iemand zeggen dat je moet kiezen met het hart. Is dat slim? Ook zijn er mensen die menen dat een rationele keuze altijd de beste is. Zou het? Ik ken mensen die heel impulsief kiezen. Altijd goed? De juiste keuze maken is een proces van afwegen. Afwegen op verschillende momenten, onder verschillende omstandigheden en op verschillende manieren. De mix tussen dit alles is het begin van een besluit. Veel belangrijker dan de uiteindelijke keuze is het bewustzijn van degene die moet kiezen. Ziet hij of zij de verschillende stappen in het proces? Een andere complexiteit vormt de omgeving. Zijn er andere mensen afhankelijk van de keuze? Wat zijn de gevolgen voor de omstanders? Kiezen vanuit jezelf met het aanvaarden van de consequenties voor de ander. Als adviseur wordt je op deze wijze deelnemer aan een uitermate delicaat proces. Het is dan ook van essentieel belang de complexiteit van deze ‘keuzestress’ te ont-wikkelen tot rustige momenten van relativering!

Zijn er goede en foute keuzes? Of gaat het uitsluitend om een passende keuze? Wat staat er op het spel? Belangrijk is de ondernemer te begeleiden naar een keuze waar hij of zij achter kan staan. Het is zijn of haar keuze. Past het bij de persoon? Ik heb kortgeleden een dame een keuze zien maken die frontaal indruist tegen alles waar zij voor staat. De oplossing leek perfect, de keuze was slecht. Later probeerde zij de keuze terug te draaien. Helaas, het lukte niet meer. Het ging om veel geld. Zij maakte deze keuze op een moment –in een bepaalde levensfase– waarin zij beter had moeten nadenken. Emotie kwam in de plaats voor hetgeen écht belangrijk is voor haar. Te snel besloten! Later vertelde zij mij dat zij het gevoel had overgehouden zoals het verkwanselen van haar waarden. Als business-mediator is er dan heel veel te repareren. Een keuze moet dus te reflecteren zijn op de achtergrond van de zaken die de ondernemer écht van waarde acht. Dan is het pas een waardevolle oplossing!

Ondernemers en hun keuzes, het zijn vaak lastige zaken om –als adviseur– in ‘mee’ te participeren. Ik probeer altijd te benadrukken dat een keuze die met het hart wordt genomen met het hoofd te beredeneren moet zijn. Wanneer je stelselmatig het verstand, je waarden en gevoelens negeert gaat het een keer faliekant fout. Een passende keuze moet voldoen aan verschillende aspecten. Voelt het goed? Brengt het een duurzame oplossing? Kan ik het later nog uitleggen aan mijn omgeving en bovenal aan mezelf? Sta ik er dan nog steeds achter? Dit proces is een kwestie van ontwikkelen van gedachten, voor- en nadelen. Ontwikkelen in de zin van ont-wikkelen, dat is afwikkelen. Afwikkelen tot de kern van de zaak. Alle ingewikkelde bijzaken terugbrengen tot de essentie. Hoe vaak heb ik niet ontdekt dat mensen en denkbeelden een te belangrijke rol speelden bij het maken van een keuze? Hoe vaak bleek dat na het ont-wikkelen een relatief simpel vraagstuk overbleef? Soms heel eenvoudig!

Staat u voor dilemma’s, moeilijke besluiten en lastige keuzes? Ga op zoek naar de kern van de zaak. Bepaal voor uzelf uw waarden. Wat is voor ú belangrijk? Reflecteer op uw waarden zodat u een keuze maakt waar u achter kunt blijven staan. Een simpele oplossing voor een complex probleem. Op deze manier gaat u begrijpen waarom het allemaal zo moeilijk ligt en zo complex voelt. Alleen dit bewustzijn helpt u al een beter keuze te maken. Bepaal een aantal alternatieven. Wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen? Het alternatief met het grootste nadeel en de meest ingrijpende gevolgen is de oplossing waar u als ondernemer het meest bang voor bent. Relativeer en reflecteer. Het resultaat moet zijn: ‘focus op de voordelen’. Veel mensen maken het zich ontzaggelijk moeilijk door steeds de nadelen van een keuze te benadrukken. Dan ontstaat er angst voor het maken van een keuze. Laat deze angst echter niet uw leidraad zijn. Kies voor hetgeen u een positief gevoel geeft!

Dit geeft u energie –en de juiste (ant)woorden– wanneer anderen u bevragen omtrent uw keuze!

hans@klaasse-klaasse.nl  hans@valeuraccountants.nl

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Terug

© Hans Klaasse.