Gedrag en kernwaarden

Serieuze ondernemers willen graag weten waar zij naar op weg zijn. Is het een succesvolle weg of een pad met hobbels en bobbels? Zijn we überhaupt op de goede weg of is het een onbegaanbaar pad met valkuilen, hindernissen en obstakels? Of vraag u zich dat nooit af? U ziet wel waar u uitkomt? Kan ook! U laat het een beetje aan de omstandigheden en toevalligheden van het ondernemersleven over? Nee toch!? Ik ga ervan uit dat een serieuze ondernemer een streefdoel heeft, een geambieerde toekomstvisie en een hoger doel. Een hoger doel hebben is iets anders dan afwachten waar u toevalligerwijs uitkomt!

Als ondernemer een hoger doel hebben kunnen we ook vertalen als de ondernemersmissie. De missie of het credo van de ondernemer beschrijft waartoe de ondernemer zijn of haar onderneming is begonnen. Als er een beetje over nagedacht is blijkt dit tegelijkertijd de bestaansgrond van de onderneming te zijn. Als Management Consultant kom ik nogal eens ondernemers tegen die eigenlijk vanuit een soort toevalligheid zijn gestart en gaandeweg zich zijn gaan afvragen wat nu precies het doel is van hun ondernemerschap. Het hogere doel! Een identiteitscrisis? In ieder geval een moment om eens wat dieper door te denken over de missie. Vaak zijn de vragen van het personeel hiertoe de aanleiding. Waarom doen we dit eigenlijk? Ook kan een (onverwacht en onbedacht) succes reden zijn om eens goed na te denken over de toekomststrategie. “Dit gaat wel heel erg snel allemaal!” Bij ondernemers waar deze vragen nooit opborrelen gaat het vaak minder goed dan men de buitenwereld wilt doen laten geloven. Deze ondernemers staan meestentijds stil en hebben weinig ambitie. Heeft u een kernideologie? Weet u waarom u onderneemt? Deze kernideologie is met de missie nauw verbonden aan uw visie. Heeft u geen visie, dan zijn ook de voorgaande vragen en nog minder de ondernemersplannen nog nooit eens goed op tafel gekomen. Ook dat kan! Gelukkig besluiten veel ondernemers -ook in het midden- en kleinbedrijf- vanwege de grote onzekerheid, de dreiging van disruptie en de turbulente omgevingsfactoren werk te maken van hun missie, visie en strategie. Dat is een goede zaak. Het vraagt echter wel een scherp doordenken van de ondernemersfilosofie. Bij een nauwkeurig geformuleerde kernideologie gaat het om meer dan een gedachte. Het legt een zwaar accent op de organisatie als sociale eenheid. Anders gezegd: ‘de organisatie, de mensen die er werken en de heersende bedrijfscultuur zijn de centrale en verbindende elementen die uiteindelijk zorgdragen voor het welslagen van de missie’. Dit statement is een belangrijke constatering. Dit gegeven is enerzijds de basis van de bedrijfsvoering maar overstijgt op hetzelfde moment alle andere besluiten die worden genomen om producten, diensten, mensen en strategieën succesvol te laten werken. Laten we deze kernideologie dus maar ‘het hogere doel’ noemen van de onderneming. Een gewaagd doel dat alles te maken heeft met de kernwaarden van de onderneming!

Om te bepalen wat ‘het hogere doel’ van de onderneming is lijkt het zinvol vooraf een aantal vragen te beantwoorden. Vragen die er toedoen. Goed is te weten wie u eigenlijk bent. U samen met uw mensen die bij u werken en (daarnaast) de onderneming die u drijft. ‘Wie zijn wij?’ Blijf dicht bij uzelf en wees authentiek. De tweede vraag zou kunnen zijn: ‘Waar komen wij vandaan?’ Wat is eigenlijk onze bestaansgeschiedenis, wat hebben we bereikt (met vallen en opstaan), hoe komt dit en op welke wijze hebben we weten te overleven? Wat is de reden dat we het tot hiertoe met elkaar hebben weten te brengen tot wat het op dit moment is? Geen toekomst zonder kennis van de geschiedenis. Als derde vraag is een verder doordenken van: ‘waarom zijn wij eigenlijk als onderneming op de wereld?’, een diepzinnige en zeer waardevolle exercitie om samen te ondernemen. Hierbij gaat het om het fundamentele en gelegaliseerde bestaansrecht van de onderneming op de markt, binnen de concurrentiekrachten en het onderscheidende karakter van uw producten, diensten alsmede mensen binnen uw klantgroep. Waarom bestaan we?

Kent u inmiddels de reden van uw bestaan als ondernemer in combinatie met uw onderneming? Voelt het goed? Mooi zo! Dan is belangrijk om na te gaan voor welke waarden u eigenlijk met uw onderneming staat? Een spannende vraag. Wat zijn de dingen waar u voor gaat? Wat zijn uw drijfveren? Wat zijn uw waarden? Dat gaat namelijk –als het goed is– bepalen wat uw onderscheidende positie is als onderneming. Onderscheidend op de markt. Evenzeer is het belangrijk –nu dat we toch wat diepzinniger met deze zaken bezig zijn– hoe u binnen het bedrijf met elkaar omgaat. Dat bepaalt namelijk in grote mate hoe de omgeving, uw klanten en potentiële klanten naar u kijken. Of zij u een grauwe grijze mus -een eenheidsworst– of een bijzonder en uitzonderlijke bedrijf vinden. Een waardevolle partner. Dat maakt wel een verschil. De uitstraling van uw bedrijf valt of staat met de motivatie van uw medewerkers alsmede uw offline en online uitstraling. Op deze manier geeft u eigenlijk hét antwoord aan uw klanten waar u voor staat en waaraan u waarde hecht. U ziet, alles grijpt in elkaar wanneer er serieus wordt nagedacht over doelstellingen en kernwaarden!

Met deze doordenking geeft u aan wat u werkelijk belangrijk vindt. Op basis hiervan kunt u de verdere strategie uitwerken van uw hogere doel. Een hoger doel is per definitie geen te hoog gegrepen doelstoeling! Het heeft de voorkeur om dit samen met de door u geïnspireerde medewerkers te doen. Of is dit er een beetje bij ingeschoten? Niet inspiratievol? Dan is dat belangrijk om op te pakken. Uw medewerkers hebben behoefte aan een leider die hen weet te inspireren tot grote prestaties, met mooie vergezichten en een betrouwbaar plan. De vragen gaan in dit stadium over ‘waar gaan wij heen met elkaar?’ Bent u in staat beelden te laten zien van uw bedoelingen, heeft u een ‘verhaal’ en weet u de toekomstdoelen te schetsen? Ja? Vraag dan uw medewerkers -als reactie- eens een beeld te geven van ‘wat willen wij met elkaar bereiken?’. Dat scheelt veel overbodig geneuzel over doelen en prestaties. Betrek hen erbij, zo raken zij betrokken! Het is voor iedereen klip en klaar. U kunt aan deze duidelijkheid een forse bijdrage leveren. Formuleer met elkaar een ultieme uitdaging –het hogere doel– en bespreek met elkaar de collectieve inspanning die hiervoor noodzakelijk is!

Mooi –en zeker zinvol en nuttig– om op deze wijze met elkaar bezig te zijn met uw ‘hogere doel’ als ondernemer. In het leven zijn er veel doelstellingen. Er zijn algemene doelen, hoge doelen en hogere doelen. In levensbeschouwelijke zin zijn de ‘hogere ondernemersdoelen’ wellicht ondergeschikt aan andere meer persoonlijke ‘hogere’ doelen. Zich verliezen in allerlei zelf opgelegde plichten en doelen is iets geheel anders. Toch is het belangrijk als ondernemer om met uw talenten te worstelen. Het verspillen van talent is zonde! Daarnaast –en misschien is dit wel het belangrijkste– kunt u als ondernemer op deze wijze praktisch inhoud geven aan de wijze waarop u aan uw onderneming leiding geeft. Immers de vraag dient zich aan op welke wijze u gestalte geeft aan uw kernwaarden en wat het gewenste gedrag van u en uw medewerkers is. Hoeveel ondernemers ‘doen maar wat’ op dit terrein? Zij nemen het niet nauw met normen en waarden. Juist ondernemers die bewust bezig zijn met de hierboven aangehaalde vragen en kwesties komen tot de ontdekking dat kernwaarden en gedrag leidende principes zijn en geen aan de omstandigheden gerelateerde toevalligheden!

jklaasse@xs4all.nl Advies & Coaching hans@valeuraccountants.nl

 

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Terug

© Hans Klaasse.