Het nut van een strategisch plan

Heeft u een heldere missie, visie en strategie als ondernemer? Kortom, weet u waar u naar op weg bent? Weten uw medewerkers dit ook? Of is uw strategic roadmap een zoekplaatje? En uw klanten? Weten die ongeveer waar u voor staat? Dat is wel de bedoeling. Uw strategie moet namelijk een selectie van activiteiten zijn waarin u uitblinkt en wat zorgt voor een onderscheidende positie. Het zou jammer zijn als uw medewerkers en klanten dit niet ontwaren of herkennen. Er is dan echt iets mis. Komt dit door het ontbreken van een strategisch plan? Niet altijd. Het bracht mij op het organiseren van een onderzoek(je) naar het effect van het wel of niet hebben van een strategisch plan!

Het is ook allemaal niet zo eenvoudig. Ik spreek nogal eens op bijeenkomsten van ondernemers. Sommigen hebben een uitgekiende strategie. Een heel uitgebreid plan met allerlei doelstellingen. Zij meten, dus zouden ook moeten weten. Toch is dit niet altijd het geval. Strategie implementatie gaat namelijk niet vanzelf. Er zijn ook ondernemers die niets van dit alles moeten hebben. Ze doen gewoon hun ding. Ze werken ongemerkt volgens een bepaald plan zonder het écht te hebben. De doelen staan hen helder voor ogen. Wel merk ik dat de medewerkers moeite hebben hen te volgen. Ze kennen de diepere betekenis niet van de ‘strategische’ stappen. Ze volgen u niet! De schoen wringt dan -meestentijds- bij de communicatie en de boodschap. Wie doet het beter? De man met het plan of de ondernemer met enkel zijn of haar droom? Ik zou geneigd zijn te zeggen: “De eerste!” Tegelijkertijd zie ik echter de man of vrouw zonder plan ook een zekere expansie en groei realiseren. Dat bracht mij een tijdje geleden op de gedachte dat het moet gaan om samenspel. Denken en doen!

Een onderzoekje waard. Wat is het nut van een strategisch plan? Misschien iets voor u om kennis van te nemen?! Misschien bent u ook niet zo’n plannenmaker!

Waarom blijven zoveel strategische plannen ongerealiseerd? Waarom krijgen relatief veel ondernemers het niet voor elkaar om de juiste vervolgstappen te zetten? Strategie begint bij het overdragen van de missie en het –simpelweg– oppakken van een aantal praktische zaken. Deze implementatie stappen zijn nodig om de medewerkers de juiste dingen te laten doen en uw klanten te laten ervaren dat er is nagedacht over de excellente bedrijfsactiviteiten. Het is dus enerzijds richtingbepalend (denken) en anderzijds nodig (doen) om positieve klantervaringen te realiseren. De belofte naar de klant inlossen. Dat vraagt wel enige discipline. Heeft u een heldere missie? Het gaat hier om het bestaansrecht van de onderneming. Geen kleinigheid. Waarom doet u de dingen die u doet, op de plek die u heeft verkozen met de mensen en middelen die u heeft gekozen? Wat is de betekenis van uw bedrijf? Welke waarde kent u toe aan uw mensen? Wat zijn uw diepere overtuigingen? Welke normen en waarden staan centraal in het bedrijf?

Een constatering die de moeite waard is teneinde de reden en achtergrond te achterhalen. Het leverde mij nieuwe vragen maar ook verrassende gezichtspunten op!

Mensen zonder strategisch plan hebben hier wellicht best wel over nagedacht. Weet de omgeving er echter ook van? Bij ervaring durf ik te stellen dat ondernemers die geen strategisch plan hebben nogal eens van links naar rechts zwenken. Zonder achterom te kijken en vergetend de richting aan te geven. Ze raken hun medewerkers onderweg kwijt. Komen ze hierdoor niet op de plaats van bestemming? Vaak wel. Maar het heeft veel extra (reis)tijd gekost. Dan hier, dan daar, wachten op mensen, sommigen uit laten stappen die het allemaal niet meer konden volgen en nieuwe ‘passagiers’ inladen. Ondernemen is verre van eenvoudig. Het aardige is dat óók mensen zonder strategisch plan heel goed in staat zijn om aan te geven waarom zij bepaalde dingen doen. Er is echter nauwelijks sprake van cohesie. De puzzelstukjes vallen moeizaam (met moeite) op hun plek. Dit doet de man met het plan beter. Vooral voor zijn personeel. Ze weten op wie ze zich richten. Ze weten wat ze moeten doen. Ook weten ze beter hoe ze dit moeten doen!

Het grote verschil zit ‘m dus in de wijze waarop de ondernemers met een plan communiceren met hun omgeving. Dat komt de effectiviteit klaarblijkelijk ten goede!

Heb ik geen kritiek op de mensen met een plan? Zeker wel. Niet alles heeft waarde. Vaak is de missie een opsomming van lege woorden en holle frasen. Het is meestal erg intern gericht, terwijl een missie juist de toegevoegde waarde voor de omgeving moet weerspiegelen. De echte motivatie waarom men doet wat men doet ontbreekt meestentijds. Lange epistels en gedetailleerde omschrijvingen worden niet gelezen. En dan de visie? Die zou toch enig visionair enthousiasme moeten uitstralen?! Ik zie weinig echte creativiteit met name gericht op de toekomst. Vaak is het algemeen en te weinig specifiek op de inhoud. Het gaat meestentijds om optimalisatie en te weinig over vernieuwing en innovatie! Ik hoor overigens de ondernemers die meer op de ‘bonnefooi’ opereren vaak (te) kort door de bocht het één en dan weer het ander roepen. De mensen met een plan doen het hier significant beter. De vraag blijft: ‘Wie en wat bent u?’ Een vernieuwer, een zwijger, een doe-het-zelver, een waarnemer –die kijkt hoe een ander het doet– of een echte strateeg?

jklaasse@xs4all.nl Advies & Coaching hans@valeuraccountants.nl

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Terug

© Hans Klaasse.