IT strategie

Bent u bestuurder van een onderneming? Loopt u al wat jaartjes mee? Ligt u er weleens wakker van? Waarvan? Hoe de toekomst zich op het gebied van IT gaat ontwikkelen! De wereld van apps en social media. Soms bekruipt u wellicht het gevoel dat het allemaal beter kan. Bent u gericht op de toekomst? Kunt u het allemaal nog bijbenen? Nooit het verwijt gekregen dat het u ontbreekt aan visie en daakracht op het gebied van digitale businessmodellen? Mooi! Dan bent u één van de weinigen. Jonge mensen zijn namelijk veel meer gericht op alles wat met de slimme toepassing van IT te maken heeft. De wat oudere jongere heeft meermaals moeite de ontwikkelingen te volgen en het tempo bij te benen. Geen schande! Blijk van visie, zakelijk inzicht en schranderheid. Schakel bijtijds de best toegeruste en gedreven lieden in die er te vinden zijn. En dat zijn nu eenmaal over het algemeen jonge –goed opgeleide en IT gedreven– mensen!

Een ondernemer moet altijd bezig zijn om zijn organisatie toekomstbestendig te maken. Vernieuwing en het vlot inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Hierbij is een heldere visie op IT een onmiskenbaar onderdeel geworden. Hoe kan het sneller en efficiënter? Ik kom bij veel ondernemers over de vloer. Ook bij hen die al een tijdje meedraaien. Ik noem ze weleens oudere jongeren. Vitaal, helemaal van deze tijd en scherp! Degelijke ondernemers die hun vak en branche van a tot z beheersen en jarenlange ervaring hebben. Toch worden zij somstijds ingehaald. Zomaar opeens. Gebrek aan visie? Incompetentie? Nee, het gaat vaak om kleine zaken. Althans zo lijkt het. Een toekomstbestendige onderneming is namelijk continu in beweging, net als de omgeving. Hierbij is de digitale wereld een enorme ‘driver’. De invloed van IT, digitalisering, internet en automatisering neemt grootse vormen aan. Jonge ondernemers integreren dat simpelweg binnen de nieuwe businessmodellen. Oudere ondernemers moeten hier meestal nog een ingrijpende verandering doormaken. Ook de tijd is hun op dit moment niet zo welgezind. Alles moet snel en dan ook nog toekomstbestendig. Een beetje aanpassen heeft geen zin. Het gaat om échte vernieuwing. Een vooruitstrevend plan waarbij nieuwe kansen worden benut!

Ik kom ook bij jonge ondernemers over de vloer. Ook daar veel gedrevenheid en vitaliteit. Ik verbaas me iedere keer weer hoe snel het allemaal gaat. Bij de juiste internet- en IT strategie komt het succes bijna vanzelf. Althans zo lijkt het. Er is natuurlijk heel veel slim denkwerk aan vooraf gegaan. De logistieke processen moeten kloppen. De systemen moeten goed ingeregeld staan en het het juiste aanbod moet aanwezig zijn. Zij zijn daar dag en nacht mee bezig! Toch is er een groot verschil tussen deze ondernemers en de wat ouderen die mee moeten met hun tijd. Het zit de jongere ondernemer in de genen. Het is een uitgangspunt in plaats van een vlucht. Computersturing als businessmodel. Ik zie hoe zaken –waar vroeger flink over moest worden nagedacht– zich bijna automatisch aanpassen. Dat geeft een enorme dynamiek en snelheid aan het zakendoen. Iets wat vaak een obstakel is voor ingesleten businessmodellen. Toekomstbestendig onderneming is dus vooral vernieuwen. Er ontstaan gaandeweg allerlei combinatiediensten. Een vorm van disruptie? Bestaande ondernemingen die te traditioneel opereren krijgen er in ieder geval flink last van. Zo gaan digitaal vaardige bedrijven en IT gedreven ondernemingen massaal de verschillende terreinen van het bedrijfsleven –dus ook de uwe– betreden. Over disruptie gesproken!

Bent u er klaar voor? Ik zie heel veel ondernemers die op dit moment niet doortastend de juiste vernieuwende inzichten, bekwaamheden en digitale capaciteiten hebben om het juiste antwoord te geven op deze majeure veranderslag. Zo erg dat ik soms vrees voor de continuïteit van deze ondernemingen. IT is een steeds belangrijker onderdeel van uw strategie aan het worden. Even een blik IT-ers opentrekken en wat slimme jongens en meisjes aantrekken gaat niet werken. Het gaat om een fundamentele hervorming van het businessmodel. De totale structuur van de onderneming radicaal omgooien. Bent u er toe in staat? Ik zie heel veel oudere ondernemers denken: “Het zal mijn tijd wel duren!”. Wat is dan nog de waarde van uw bedrijf bij het staken van uw ondernemerschap? Ik probeer hier meestal een stokje voor te steken. Ik kan slecht tegen kapitaalsvernietiging. “Steek je kop niet in het zand. Zorg voor een ommekeer. Ga aan de slag nu het nog kan!” Helaas is dit echter voor sommigen een stap te ver. Opgegroeid met pen en papier, de typemachine, fax en veel invulformulieren en administratieve rompslomp is de overstap naar digitaal en automatisch een brug te ver. Begrijpelijk maar meestal ook fataal. Wanneer IT niet alle bedrijfsprocessen doordesemt gaat het niet lukken. Dan blijft de achterstand simpelweg te groot!

“Ondernemers moeten toekomstbestendig denken”, meldde ik u reeds. Bent u (nog steeds) de juiste man of vrouw op de juiste plaats? Gaat u uw bedrijf door het digitale wereldje loodsen en positioneren op de meest kansrijke positie? Dan is uw IT strategie een essentieel onderdeel van uw doelstellingen geworden. IT is niet langer een bijzaak of een ondergeschikt item in uw strategie. Het moet misschien wel de belangrijkste plek innemen. Misschien? Ik weet het wel zeker! Succesvolle ondernemingen hebben een uitgekiende visie op digitalisering. Alles draait om de manier waarop de bedrijfsprocessen IT gedreven zijn ingericht. Klinkt het u als muziek in de oren of komt het vannacht tot een nachtmerrie? Aan u de keus. Nu kunt u nog de juiste stappen nemen. Deze bui drijft helaas niet over. Stay on the sunny side!

jklaasse@xs4all.nl strategie&advies hans@valeuraccountants.nl

 

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Terug

© Hans Klaasse.