Creatief problemen oplossen

Uitsluitend creativiteit inzetten bij het oplossen van problemen is voor sommige ondernemers nog een brug te ver. Vooral voor control-freaks is het moeilijk om zaken tot een goed einde te brengen middels het loslaten van de geijkte wegen, ingesleten gedachtepaden en vertrouwde denkrichtingen die tot een routinematig antwoord moeten leiden. Zij vinden creativiteit iets voor ‘geiten wollen sokken’ types. Alternatieve mensen die even alternatieve wegen bewandelen. Niets is minder waar. Creativiteit helpt juist deze nuchtere mensen om tot een rationeel besluit te komen. Van een routinematige oplossing naar een creatieve aanpak!

In mijn mediation- en adviespraktijk komen er nog weleens problemen langs die om een creatieve oplossing vragen. Het is echter meestal allemaal niet zo zwart wit als het op het eerste gezicht lijkt. Nadenken over alternatieven en een creatieve aanpak lost meestal de aanvankelijke tegenstelling als sneeuw voor de zon op. Een andere manier van denken. Wat is er zo geheimzinnig aan creativiteit? Niets! Het is slechts een ‘trucje’ om af te wijken van de routinematig aanpak. De –zo lekker vertrouwd voelende– aanpak die echter altijd zal leiden tot routinematige oud vertrouwde oplossingen. Pseudo oplossingen? Het creatief denken gaat uit van het bewandelen van nieuwe wegen en het onderzoeken van niet-geëigende argumentatie. Nieuwe gezichtspunten toelaten en het creëren van verfrissende gedachten. Een andere kijk op de zaak en een nieuw vertrekpunt. Sommige mensen schrikken hiervoor terug. Routinematigheid staat voor zeker en veilig. Althans, dat meent men. Het is vaak de onzekerheid die ons doet teruggrijpen op oude gewoonten en de heersende mores. Op deze manier denkt men geen buil te kunnen vallen. Of dit ook daadwerkelijk de meest verstandige weg is, betwijfel ik. In plaats van snel dient u weloverwogen tot een besluit te komen. Het toestaan van creativiteit geeft u ook kans nieuwe vergezichten te ontwaren. Een betere oplossing zal ook een meer duurzame situatie opleveren. Daar is wel durf voor nodig. Lef om het experiment aan te gaan. Niet laf zijn maar lef tonen. Het uit handen durven geven. En daar zit vaak het knelpunt. Ondernemers hebben de neiging om naar een grote mate van zekerheid te streven. Men wil duidelijkheid, voor nu en –nog het liefst- voor later. Deze duidelijkheid tracht men te bewerkstelligen door ‘zekere paden’ te bewandelen. Ook de besluitvorming loopt meestal via deze ingesleten en vertrouwde geitenpaadjes. Wanneer echter creativiteit wordt ingezet om tot een goede oplossing te komen ontstaat er (vaak tot verrassing) evenzeer duidelijkheid. Het is echter in de beleving van de ondernemer -in sommige gevallen– een waagstuk. Waarom een alternatieve oplossing als bij het oude blijven meer zekerheid biedt?

Het is echter maar de vraag of de oude vertrouwde routinematige aanpak wel per definitie meer zekerheid biedt. Men gaat teveel uit van de onvoorspelbaarheid van creatieve oplossingen. Dat blokkeert mensen om echt aan de slag te gaan met aloude lang voortwoekerende taaie problemen. De oude waarheden bieden geen oplossing. Men blijft rondcirkelen in de eigen gedachten en acteert via de oude denkpatronen. In mijn adviespraktijk komen er nogal eens relationele problemen langs. Aandeelhoudersconflicten, een moeizame samenwerking tussen zakenpartners, misverstanden, verkeerde beelden en afspraken die niet worden nagekomen. Ik merk dat wanneer de wederzijdse intentie integer is een creatieve oplossing te prevaleren is boven een routinematig –en vaak puur juridische- aanpak. Het zijn meestal lang sluimerende problemen die opeens op een ‘strijd der machten’ uitlopen. Los van alle vooringenomenheid is dan een creatieve oplossing de reden om de muren –steen voor steen– omver te halen. Ook zijn er situaties waarin ondernemers te lang blijven twijfelen over noodzakelijk te nemen besluiten. Groeien, verkopen, uitbreiden of consolideren? In de tijd die verloren gaat aan rondcirkelen in de routinematige gedachten en ‘op zeker gaan’ gebeurt er letterlijk en figuurlijk niets. Echt verloren tijd! Het bijkomend probleem is dat de ondernemer in kwestie zijn probleem niet meer als een probleem ervaart. Er treedt gewenning op. De onvolkomenheden worden geaccepteerd. Juist dat soort vragen probeer ik op een creatieve manier te benaderen. Wat is de werkelijkheid, los van je eigen waarneming en beleving en tot welke situatie gaat dit leiden? Ik merk keer op keer dat de routinematige aanpak niet meer werkt. Er is meer creativiteit voor nodig om zelf opgelegde aloude belemmeringen op te heffen. Creatief denken heeft voor mij alles te maken met het leegmaken van overvolle stoffige hokjes in onze denksystematiek, het openen van nieuwe deuren en het sluiten van oude deuren. Doe eens gek, verzin eens een nieuwe frisse –niet eerder bedachte- oplossing voor een taai en oud probleem. Denk niet in problemen maar in creatieve oplossingen!

jklaasse@xs4all.nl Advies & Coaching hans@valeuraccountants.nl

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Terug

© Hans Klaasse.