Werk in uitvoering

Een doeltreffende strategie bedenken is al een hele klus voor sommige ondernemers. Ondernemers zijn meestentijds vooral doeners. Toch moeten zij zich regelmatig een aantal zaken serieus afvragen. Wat wil ik precies bereiken en hoe ga ik dit realiseren? Hoe kan ik weerstand bieden tegen disruptie en toenemende concurrentie? Wat is eigenlijk mijn missie en visie? Ik merk dat een objectieve luisteraar en een meedenkende adviseur hier als olie in de raderen kan werken. Hoe het ook zij, uiteindelijk staat de ondernemer er alleen voor. Hoe ga ik mijn strategie tot uitvoering brengen? Op welke wijze krijg ik ‘de gang’ erin en ga ik mijn medewerkers –in de goede zin van het woord– voor mijn karretje spannen. Welke veranderingen zijn noodzakelijk? Een tip? Creëer een sfeer waarin uw medewerkers ideeën aandragen over welke richting de onderneming op moet. Geen geslotenheid maar juist openheid en slagvaardigheid. Het is duidelijk; een ondernemer kan het niet alleen!

Strategie is geen overbodige luxe en het is zeker geen abstracte oefening om plannen in de praktijk te brengen. Implementatie en uitvoering vragen de nodige kunstgrepen, tact, overleg en vooral communicatie. Mensen met elkaar laten samenwerken en aan dit samenwerken een gemeenschappelijk doel hechten is geen sinecure. Veel gaat er dan ook mis. Informatieachterstand, informatievoorsprong, miserabele instructie en onduidelijkheid omgeven vaak het implementatieproces. Van de uitvoering komt dan weinig terecht. Het is derhalve van groot belang dat de ondernemer de leiding neemt en zijn management in staat is om van hoog tot laag de neuzen dezelfde richting op te krijgen. Een klus op zich! Mensen veranderen niet graag en zeker niet spontaan!

Boven je dertigste is verandering een moeizaam proces. Je past je minder snel aan. Vaste gewoonten, eigen mening, geijkte gedragspatronen, karaktereigenschappen en eigen wijsheid blokkeren onze vrije gedachtenvorming en ondermijnen de bereidheid om open te staan voor verandering. Anderen zien die disfunctionele kantjes wel, attenderen je er zelfs op, maar zelf denk je dat het allemaal nog best wel meevalt. Zo zit een mens nu eenmaal in elkaar. Jammer en een gemiste kans!

De ondernemer die voor een belangrijk implementatie staat moet derhalve beseffen dat veel van zijn managers en medewerkers eerst bevrijd moeten worden uit hun mentale gevangenis alvorens zij in vrijheid openstaan voor verandering en het implementeren van de bedachte strategie. “Klinkt u allemaal een beetje zwaar in de oren?” In talloze onderzoeken wordt gewezen op de onmogelijkheid van ‘het zomaar’ veranderen en het één op één implementeren van een nieuwe strategie. Mensen, óók managers, klampen zich liever vast aan hun normale gedrag, het gedrag van alle dag dat zo vertrouwd voelt. Medewerkers zien daardoor niet het onontbeerlijke goede voorbeeld. De mens binnen de ‘nieuwe organisatie’ moet zichzelf soms opnieuw uitvinden. Echt!

En dat kan. Hier is wel zelfinzicht en moed voor nodig. Ondernemers en managers houden over het algemeen niet van zweverige toestanden. Rationeel en effectief denken, dat spreekt aan. Alleen is dat meestentijds wel het obstakel om vrij te denken en open te staan voor verandering, nieuwe strategieën en een andere manier van werken. Hoe is dit te overwinnen? Door je als mens te richten op de onbewuste weerstand tegen verandering. Waarom heb ik er zoveel moeite mee?

Door onbewuste en bewuste psychologische krachten in te zetten komen omslagpunten in zicht. Momenten die de leider moet aangrijpen om de organisatie te kantelen. Nieuwe strategieën vragen meestal om het omvormen van mens en organisatie. Dat vraagt –zoals eerder gezegd– om afstemming, het zoeken naar het gemeenschappelijk belang en een heldere doelstelling. Mensen moeten weten waar ze aan moeten werken en waar de veranderroute naartoe gaat. Vanuit het zelfinzicht en de bereidheid om nieuwe inzichten toe te laten zoeken management en medewerkers naar openheid, constructieve communicatie en vertrouwen. Dát zijn de juiste condities om met elkaar aan de slag te gaan. Op deze wijze krijgt de implementatie van de nieuwe strategie in ieder geval een kans!

Niets gaat vanzelf. In sommige gevallen kom je niet tot de kern. Het blijft aanrommelen en aanmodderen. De verandering blijft weerstand oproepen. In zo’n geval is er een groepsinterventie aanbevelingswaardig. Diepgaand nadenken over intermenselijke verhoudingen en interpersoonlijke relaties. De leiderschapsstijl moet ter discussie worden gesteld, de managementstijl moet wellicht worden aangepast, maar ook de organisatiecultuur kan een hindernis vormen voor de noodzakelijke verandering!

Verandering en transformatie gaat niet vanzelf, zoveel is wel duidelijk. Toch is het zeker geen onbegonnen zaak. Het gaat echter de mens binnen de organisatie niet voorbij. Een nieuwe strategie uitzetten is al een kunst op zich. Het implementeren en tot uitvoering brengen van deze strategische keuzes vraagt doorzettingsvermogen en vasthoudendheid. Het is echter de mens binnen de organisatie die het moet dragen en uitdragen. Zij raken pas echt betrokken wanneer u hen als ondernemer –als leider– betrekt bij de verandering. Hen tot hun recht laat komen. Stel u open op en geef hen de ruimte dit ook te doen. Zij moeten zich met de verandering identificeren. Zorg voor identificatie! Biedt een veilige plek waarbinnen uw mensen kunnen experimenteren. Veranderen is ook leren. Stimuleer dit. Openheid en het uitwisselen van ideeën helpt. Alles moet gericht zijn op het naar elkaar luisteren en elkaars rol serieus nemen. Hierdoor gaan de managers en medewerkers meer verantwoordelijkheid voelen en krijgen zij meer vertrouwen. Ze gaan het samen met u doen! Weg met de ‘hokjesgeest’ en de paranoïde gedachten over eigen belang, angst voor verandering en kwetsbaarheid. Gooi het open en doe het écht met elkaar. U bent niet uniek, bij veel veranderingen is de uitvoering –of implementatie– de achilleshiel. Pijnlijk om deze doeltreffend aan te pakken, maar tegelijk met een vaststaand succes!

jklaasse@xs4all.nl Advies & Coaching www.valeuraccountants.nl www.klaasse-klaasse.nl

 

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Terug

© Hans Klaasse.