Samen de strategie bepalen. Leuk!

Wat zijn er veel misverstanden over strategievorming. Ik sprak laatst iemand die er bijna een verkrampt gelaat bij trok. Het leek hem ontzaggelijk veel moeite te kosten. Het was dus bepaald geen feestje voor hem. Dat komt omdat er onnodig heel ingewikkeld wordt gedaan over strategie. Daarnaast zitten niet altijd de juiste mensen aan tafel. Een luidruchtig brullen van ‘bralapen’! Er is dan geen ‘klik’ en geen gemeenschappelijke ‘droom’. Strategie is leuk en vooral een kwestie van doen. Met elkaar inspiratie opdoen, welteverstaan!

Even vooraf. Als ondernemer bent u natuurlijk druk bezig om uw plannen die u heeft bedacht voor het nieuwe jaar uit te voeren. Het liefst: te realiseren! Hoe gaat u profiteren van het economisch herstel? Op welke wijze gaat u innoveren? Vernieuwing hoort tegenwoordig bij het ondernemerschap. Let hierbij vooral op persoonlijke aspecten. In de toekomst gaat het niet alleen om technologie maar juist om het opbouwen van sociale- en zakelijke netwerken, samen doen, delen en customer intimacy. Dit zijn de strategische onderwerpen voor de toekomst. Ingewikkeld? Nee hoor, het is juist leuk om ‘samen’ over dit soort zaken na te denken!

Er wordt wat afgepraat over zogenaamde strategische onderwerpen. Ondernemers die net doen of zij zojuist opnieuw het wiel hebben uitgevonden. Managers die heel de dag druk zijn met ‘strategische vraagstukken’ en zich niets meer aantrekken van de werkvloer, laat staan van de klanten. Waar moet strategie over gaan? Over het formuleren van doelen en een methodiek die zorgt voor realisatie van die doelen. Niets meer en niets minder. Natuurlijk moeten er soms obstakels en hindernissen worden opgeruimd. Het zij zo! Handen uit de mouwen en het hoofd erbij houden, is de beste remedie. Strategische meetings hebben vooral nut als ze helpen het vliegwiel van veranderbereidheid op gang te brengen. Immers, iedere strategie vraagt van mensen vernieuwing, verandering en ‘anders’ omgaan met de dingen van alledag. Praten over strategie is praten over ontwikkeling. Het gaat om bevlogenheid en passie. Ontwikkeling van mens en organisatie. Hoe krijg je een heldere en ‘simpele’ strategische visie?

Deze vraag is eigenlijk heel eenvoudig te beantwoorden. Door een duidelijk doel te definiëren. Hoe krijg je zo’n duidelijk doel op het netvlies? Door nieuwe inzichten op te doen. U moet weten onder welke omstandigheden u uw doel het beste kan realiseren. Daarnaast moet u duidelijke keuzes maken. Niet twijfelen of weifelen, maar kiezen. Neem dus beslissingen die hout snijden. Geen halfbakken oplossingen of besluiten ‘by the way’ voor een tijdje. Bespreek deze zaken met uw medewerkers. Wat moet er veranderen om de doelstellingen te realiseren? U moet ‘uw team’ gereed maken voor deze uitdaging. Zorg ervoor dat een ieder weet wat haar of zijn rol is. Het is dan wel heel belangrijk dat u ‘de strijd’  met het juiste team aangaat. Aan ongeïnspireerde en futloze mensen heeft u niets. Daag uw mensen uit, vraag commitment en zorg voor de juiste informatiestroom. Geef hen ruimte, vertrouwen en waardering. Maar volg hen tegelijkertijd nauwgezet door het geven van positief-kritische feedback!

Nog even –tussendoor- over dat ‘samen’ doen. Er zijn nog steeds veel ondernemers die het vooral alleen willen doen. Dat lijkt hen profijtelijker. Zo denken ze zelf volop de baas te kunnen blijven. Over hun eigen problemen welteverstaan. In de hoop hier ooit uit te komen en veel geld te verdienen gaan ze steevast verder met hun onnavolgbare solotoer. Ik heb het bij ondervinding dat het meestal eindigt in een debacle. Zij gebruiken niet de kracht van het team en hebben lak aan andermans inzichten en kennis. Ze wentelen wel vaak hun problemen af op anderen. Die moeten de tol betalen van hun onprofessioneel gedrag. Maar goed! Nu weer even terug naar hoe het wél moet!

Bij strategische sessies zie ik vaak de focus sluipenderwijs vertrekken. Het gaat op een bepaald moment over van alles en nog wat, maar niet meer over strategische doelen. Maak er dus een ‘zichtbare en voelbare’ droom van. Onze strategische droom. Ons doel en en onze missie. Kies een titel voor ‘jullie’ strategische plan. Zorg voor een ruim blikveld, zonder kortzichtigheid en verkokering. Maak beelden van uw strategisch doel, visualiseer uw gezamenlijke missie. Echt, het helpt! Zorg dus in die beperkte en geselecteerde groep medewerkers voor vuur, passie en inspiratie. Dat gaat maken of de strategische visie ook bewaarheid gaat worden. Een sterke strategie heeft vaak als basis een onvergetelijke start. Het moet kloppen en goed voelen. Strategievorming gaat o.a. over het kiezen van het momentum. Het is geen gewone vergadering waarin ‘we’ wat zaken delen. Nee, er moet wat gebeuren en ‘geboren’ worden. Nadenken over strategie is leuk, niet ingewikkeld maar wel heel inspirerend. Vooral als u het ‘samen’ doet. Heeft u de smaak al te pakken?

Hoe uw strategie een gemeenschappelijk doel gaat worden? Door het samen te doen!

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Terug

© Hans Klaasse.