Veranderen versus verbeteren

Mogen uw mensen fouten maken? Wist u dat uit het maken van fouten soms de meest mooie veranderingen ontstaan? Verandergezindheid stimuleren is één van de taken van een leider. Zonder verandering geen verbetering. Het past een leider om ambitie te tonen als het gaat om vooruitgang en verandering, immers een organisatie zonder groei is als stilstaand water. En dat gaat op den duur minder fris ruiken!

Bij veranderen denken we vaak aan radicale hervormingen en een ‘nieuwe’ bijna perfecte situatie. Dat is een utopie. Veel veranderingen geven pas verbetering op den duur vanwege evolutie. Perfectioneren en evalueren. Komt het door ongeduld dat veel veranderingen in de implementatiefase een stille dood sterven? Er zit wel een kern van waarheid in. Ik heb het geregeld gezien dat maatregelen pas in een later stadium ‘opeens’ het beoogde resultaat opleverden. Juist door het te doen zoals beoogd ontstaat er optimalisatie. Een mooi voorbeeld van vooruitgang. Laat u dus niet uit het veld slaan, wanneer het niet in één keer lukt. Veranderen is juist doorgaan. Dingen steeds beter doen helpt gaandeweg resultaat te boeken. Zie daarbij het toestaan en accepteren van fouten niet als een teleurstelling. Juist het maken van fouten zorgt voor evolutie. Het lijkt wellicht paradoxaal. Immers een ieder streeft perfectie na, maar het werkt helend en is bijzonder leerzaam. Perfectie nastreven kan een enorme blokkade opleveren. Het is ronduit gevaarlijk. Medewerkers raken teleurgesteld en verliezen de motivatie om te volharden. Echte veranderingen slagen meestal door geleidelijke verbeteringen door te voeren. Er is één belangrijke valkuil. Terwijl de omgeving radicaal verandert, moet u niet blijven verbeteren. Om een voorbeeld te noemen. Als accountantskantoren nu nog bezig zouden zijn om hun schrijftechnieken voor een duidelijke rapportage te verbeteren, of hun tussentijdse overzichten achteraf met allerlei adviezen te ‘ladéren’ -hoe het allemaal beter kon- missen zij de boot. De wereld en de techniek zijn namelijk in de tussentijd veranderd. Het gaat heden ten dage om ‘real time inzicht in cijfers’, preventieve- en anticiperende adviezen om dagelijks de vinger aan de pols te houden. Verbeteren versus aanpassen. Wat heb je eraan de oorlog van gisteren te winnen? Het gaat om het nu. Ondernemen is vooruitkijken. ‘Survival of the fittest!’

Mogen uw mensen fouten maken? Ja, graag. Als ze er maar van leren. Wees dus flexibel als het gaat om de wijze waarop u zich wilt aanpassen aan de snelle verandering in de wereld om u heen. Wed niet op één paard. Juist het arsenaal van verbeteracties zijn bepalend voor succes. Uw handelingsrepertoire moet voldoende variëteiten bevatten. U kunt niet alles tegelijk veranderen. Aanpassingen en verbeteringen zijn zinvol mits de omgeving scherp in de gaten wordt gehouden. Te lang blijven proberen kan leiden tot het doodbloeden van de beoogde verbetering. Soms -wanneer verbeteringen een relatief korte houdbaarheid hebben– is de waarde relatief. In sommige gevallen is verandering dus beter!

Het verschil tussen verbetering en verandering is flinterdun. Zonder verandering is er echter geen verbetering. Staat u voor een belangrijke verandering in uw branche? ‘Wie niet (?)’, zou ik bijna zeggen. De IT technologie, ander koopgedrag, nieuwe aanbieders, internationale toetreders op bestaande markten, krachtige concurrentie en de digitale wereld nopen ondernemers om hun organisatie- en business-model aan te passen. Bedenk dan goed hoe u dit gaat aanpakken. Verbeteren, fouten maken en hiervan leren óf het roer radicaal omgooien? Zet niet in op één aanpak, maar zorg voor alternatieven. Al naar gelang de aard van de verandering en de organisatorische omstandigheden moet u de meest effectieve kiezen!

Durf fouten te maken, zonder verandering geen verbetering!

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Terug

© Hans Klaasse.