Leiders die goed nadenken

Weet u voor zichzelf voldoende ruimte te scheppen als het aankomt op het nemen van een goede beslissing? Veel ondernemers raken door haastigheid, druk van buitenaf en onnadenkendheid verstrikt in eenzijdige overwegingen. Er bestaan altijd meer mogelijkheden dan u in aanvang denkt. Probeer alles een beetje te relativeren en zaken te bezien vanuit verschillende gezichtspunten en invalshoeken. Neem de tijd. Eenzijdig denken blokkeert. In vrijheid denken en goede afwegingen maken vraagt focus. Het kost daarnaast een behoorlijke portie energie en concentratie. Het is beter om eerst goed na te denken voordat er allerlei zaken worden geroepen. Eerst rustig nadenken over wat de werkelijke essentie is. De ondernemer als leider, zijn medewerkers als volgelingen. Relativerend leiderschap draagt bij aan enerverend ondernemerschap. Niet relativerende leiders delven –vroeg of laat– het onderspit. De voortgang is eruit!

Dat zoeken ondernemers toch? Spanning, avontuur en baanbrekende acties! Zaken die je als ondernemer verder brengen. Stilstand is achteruitgang. Veel ondernemers komen ‘onderweg’ allerlei zaken tegen die om een verstandig besluit vragen. Dat is niet altijd makkelijk. Het gaat niet –of juist niet– om het eigen gelijk of de beste garantie op (uiteindelijk) gelijk. Het gaat om de kwaliteit van het besluit. Daar gaan sommigen nogal eens de fout in. Bewust worden dat er meerdere mogelijkheden en wellicht een veel betere visie is om een probleem op te lossen. Het gaat hier om zelf nadenken, afwegen en het verkrijgen van de juiste inzichten. Daar gunnen ondernemers zich niet altijd voldoende tijd voor. Ze nemen –vaak uit een soort misplaatste doortastendheid en stoerheid– een besluit. Trap niet in deze valkuil. Laat u zich hierdoor niet verleiden. Het is niet effectief en u zet zichzelf vaak onnodig op achterstand.  Relativeren wordt niet door een ieder als nuttig gezien. Het wordt te makkelijk als ‘makkelijk’ ervaren. Mensen die dit verkeerde oordeel trekken hebben echter nog niet leren relativeren. Voor hen is alles even belangrijk en ingrijpend. U weet wel: “De mug en de olifant!” Zwart-wit. Ze zien door de bomen het bos niet meer! Dat noopt hen om snel tot een ‘afdoende’ opmerking of een ‘sluitend’ besluit te komen. Relativerend vermogen en relativerend leiderschap zal zorgen voor evenwichtige besluiten. Daar is een ondernemer absoluut bij gebaat. Het is niet allemaal zwart-wit. Er zijn vele tinten wit, grijs en een spectrum aan afgeleide nuances. Vooral in ondernemersland helpt dit mensen die moeten werken met –en deelgenoot zijn van– ingewikkelde besluitvorming. Waarom is dit zo belangrijk?

Mijn ervaring is dat zakelijke discussie te vaak gaat over gelijk en ongelijk. Sommigen maken al snel van een mug een olifant! Men raakt alras verstrikt in ‘welles-nietes‘. Relativerende leiders doen het anders. Zij geven een ‘tegengeluid’. Zij zijn weloverwogen, zoeken de nuances en weten te ‘spelen’ met de vraag, het probleem en de omstandigheden. ‘Spelen’ is in dit kaders iets geheel anders dan een ‘spelletje spelen’! Soms geven ze aanleiding om het van de uiterst ‘andere kant’ te bezien. Dat kan echter altijd twee kanten op. Of men krijgt begrip voor de andere zienswijze of men gaat polariseren! Beide reacties helpen de relativerende leider. Hij of zij zal namelijk vanuit deze positie zélf de nuancering aanbrengen. Het probleem of de vraag wordt hierdoor voor alle partijen helder. Een spannend proces. Hoeveel ondernemers beheersen dit ‘spelletje’? Om tot een goede beslissing te komen is het zaak zelf goed in de spiegel te kijken. Kijk u zichzelf weleens diep in de ogen? Geen tijd? Het is echter ook heel profijtelijk om anderen eens de spiegel voor te houden. “Hoe komen wij hieruit?” Polarisatie gaat niet zelden gepaard aan dictatoriaal gedrag. Dwingend en afschrikwekkend. De relativerende leider zal hier juist gebruik van maken. Hij of zij maakt gebruik van de laatste stuiptrekkingen van ‘de heerser’ die verwoede pogingen onderneemt om zijn of haar laatste ‘volgelingen’, argumenten en ‘zekerheden’ overeind te houden. Het is echter een kwestie van tijd. Relativerende leiders zijn niet gemakzuchtig of walsen niet snel over allerlei tegenargumenten heen. Neen, zij houden juist heel veel rekening met anderen. Geen zwart-wit denkers. Zij plaatsen alles in een ander licht, een evenwichtige kleurnuance. Er zijn vele tinten zwart en wit!

Als Business Mediator en Conflict Coach kom ik vaak met dit soort problematiek in aanraking. Goede besluitvorming is belangrijk voor ondernemers. Relativeer het belang en de noodzaak van een ‘snelle’ beslissing. Breng nuances aan en laat u niet in de verleiding brengen om uw besluiten ‘kloppend’ te maken. Dat is inlegkunde en achteraf (be)redeneren. Daar komt weinig goeds van. Blijf niet hangen in oud gedrag. Verbeter uzelf, breek met het verleden, laat u coachen en wees vooral transparant in uw handelen. Gaat het dan als vanzelf allemaal goed? Fouten komen voor. Ieder besluit is niet altijd even succesvol. Maakt niet uit. Relativeren en niet maskeren! Niemand zand in de ogen strooien. Vooral uzelf niet. Ook niet het zand gebruiken om u in te graven en zeker niet om daarmee alles te bedekken. Ziet u het anderen in uw omgeving wel doen? Probeer het te veranderen. Ik moet u echter bij voorbaat waarschuwen: ‘Tegen dit verkeerde gedrag is weinig of geen kruid gewassen!’ Toch ontslaat u dit niet van de plicht om te relativeren. Denk dus altijd goed na en neem geen overhaaste of weinig doordachte besluiten!

Relativeren, de zaken van de andere kant bekijken en zorgen dat een ieder zich weer kan richten op de toekomst. Dat is pas leiderschap!

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Terug

© Hans Klaasse.