Positief blijven

“Positief blijven!” Hoe vaak hoor ik het niet roepen in de omgeving rondom mij heen? Hoe vaak bezig ikzelf dit woord ‘positief’ niet? Positief blijven is belangrijk. Ook als het tegenzit. Ik ken mensen die het heel zwaar hebben en toch altijd positief zijn. Ook bij ondernemers is het niet gedurig rozengeur en maneschijn. Ondernemers die continu in financiële problemen zitten en zich toch danig weten te verweren tegen negatieve gedachten. Een positieve instelling maakt gelukkiger. Niet dat dan –als vanzelf– opeens alles meezit maar omdat er vechtlust en inspiratie ontstaat. Op die manier ontstaat er kracht om weerstand te bieden tegen negativiteit. Positief blijven!

Positieve mensen zijn ras-optimisten. Dus ook blind voor de werkelijkheid? Nee, geenszins. Optimisten zien echter wel eerder kansen. Ze zoeken naar openingen en weten nieuwe oplossingen te bedenken. Als business-mediator maak ik dit geregeld mee. Ik moet dan –uiteraard– onpartijdig zijn én blijven. Echter, de positieve mens tegenover mij zoekt -zichtbaar- naar een oplossing. Vaak voor heel oude problemen. Door positiviteit is er ook een hoge mate van bereidwilligheid en het verantwoordelijkheidsgevoel om tot een oplossing te komen. Ik kan daar vervolgens behulpzaam bij zijn. Hoe? Door positieve invloeden te versterken. Nieuwe perspectieven te bieden. Veel vastgelopen onderhandelingen trek je weer ‘vlot’ door het bieden van alternatieven. Nieuwe denkrichtingen en spannende vergezichten. Daar is een positieve instelling voor nodig. Optimistische mensen denken ook meer op de lange termijn. Ze hebben vertrouwen in de toekomst. Ik las zelfs ergens dat positieve en optimistische mensen langer leven. In ieder geval is het werken met positieve mensen feestelijker dan met zwartgallige en negatieve geesten.  Zoveel mag duidelijk zijn. Geeft een ‘beetje’ optimisme alleen maar een ‘beetje’ gelukkig gevoel? Of is er iets ‘anders’ aan de hand? Meer fundamenteel? Ik sprak laatst iemand die onderzoek had gedaan naar de ‘positieve psychologie binnen het ondernemerschap’. Met name in crisistijd had dit het grote verschil gemaakt. Om die reden zeker de moeite waard om er eens dieper op in te gaan. Een positief blog dus deze keer. Dat is voor mijn lezers goed maar ook voor mijzelf. Hoe meer positieve lezers hoe meer vreugd. Het overgrote deel van de mensen gaat namelijk liever met lieden om met een positieve levenshouding dan met mensen die negatief zijn ingesteld. Nu kan ik als ‘adviseur’ helaas niet altijd de vlag uithangen. Er zijn gewoon vervelende kwesties die aan de orde moeten worden gesteld. Moet ik dan –dientengevolge– de vaandel strijken? Nee! Wel moet ik realistisch zijn. Echter altijd met de positieve ondertoon om de lezer verder te helpen. Zo hoop ik door mijn kritische houding -verpakt in een positieve boodschap- ook positieve en optimistische lezers te bereiken. Of ik daarin slaag interesseert mij –persoonlijk– niet zo erg. Immers, als positieve ‘verzender’ ben ik niet verantwoordelijk voor de mogelijke naargeestige en kortzichtige ‘ontvanger’. Positief toch?!

Maar goed, waarom is het belangrijk dat ondernemers positief en optimistisch zijn én blijven? Wel, een positieve houding zorgt ervoor dat anderen de ondernemer meer gaan waarderen. Klanten, leveranciers en medewerkers. Dat scheelt een stuk. Hierdoor gaat er iets van de ondernemer uit. Hij of zij komt inspirerend en creatief over, altijd gericht op een goede oplossing. De omgeving gaat hierop reageren. Positief welteverstaan. Dit kwam uit de eerder aangehaalde ervaring duidelijk naar voren. Niet alleen de ondernemer kwam tot betere en hogere prestaties –ondanks de crisis– maar ook de omgeving ging meedoen. Er werd hard gewerkt en er was weinig gezeur. Leveranciers liepen een stapje harder en klaagden nauwelijks over allerlei bijkomende zaken. Een lach trekt dus een lach aan. Positievelingen lijken dus betere ondernemers te zijn. Even een vraag: “Bent u zo’n positieve ondernemer?” Nu moet ik wel bij even een ‘uitroepteken’ plaatsen en een ‘punt-komma’ zetten! Er zijn namelijk ook rasoptimisten die regelrecht gevaarlijk naïef zijn, met het hoofd in de wind lopen en denken dat alles vanzelf op z’n pootjes terecht komt. Dat soort lieden heb ik niet op het oog. Dat zijn opportunisten. Mensen die de ernst van het leven niet hebben begrepen. Ze maken er een puinhoop van en geven daar anderen de schuld van. Nee, het gaat om mensen die een gezonde levenshouding weten te koppelen aan positief realisme. Het verschil zit ‘m derhalve in de levenshouding. Hier spelen karakter, genen en de omgeving eveneens een belangrijke rol. Ondernemers die hard werken, zich op tijd weten te ontspannen, zich door de juiste mensen laten adviseren én zich met kwaliteit weten te omringen staan zondermeer op de goede startpositie. Vanuit deze positie moeten er een aantal zaken kloppen dan wel moeten er enige knoppen om. Uit het genoemde onderzoek kwam namelijk naar voren dat slechts vijfentwintig procent van je positieve instelling te danken is aan het karakter, afkomst of de genen. Ik heb het dus –een uitzondering daar genomen– niet zo op mensen die zich continu beroepen op slechte (jeugd)ervaringen, pech, gemiste kansen, sociale achterstand en een bekrompen opvoeding. Kom op zeg! Vijfenzeventig procent heb jezelf in de hand!! Het is dus een kwestie van willen, doen en hard werken. Werken aan jezelf. Hard werken aan een positieve instelling!

Ik wens u veel positieve optimistische inspiratie en energie op deze dag. Het gaat u helpen om een succesvolle -en gewaardeerde- ondernemer te worden!

 

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Terug

© Hans Klaasse.