Je droom waarmaken

Sommige ondernemers lijken wat teleurgesteld. Met een mooie droom, goede moed, frisse ideeën en veel energie zijn zij ooit van start gegaan. Door allerlei omstandigheden is het er allemaal niet ‘uit‘ gekomen. Te hoge verwachtingen? Of juist niet? Veel ondernemers staan –weliswaar onbewust– het eigen succes in de weg. Het lijkt of zij ergens ‘onderweg’ de moed verliezen. Mensen met een ambitie moeten bereid zijn hun eigen gelijk te bevechten. Ze moeten bedacht zijn op innerlijke weerstand en daarom vasthoudend en standvastig werken aan hun oorspronkelijke plannen. De droom waarmaken, de doelstellingen realiseren. Ik ken uit het recente verleden mooie voorbeelden van ondernemers die hierdoor uiteindelijk toch hun doel bereiken!

Ik sprak kortgeleden zo’n ondernemer. Hij had een fantastisch idee. Was met een enorme energie aan de slag gegaan. Maar gaandeweg kreeg hij de indruk ‘te vroeg te zijn geweest’ of zoals hij het mij vertelde: “De markt is er nog niet rijp voor!”. Wat te doen? Het bijltje erbij neergooien? Nee, niets van dit alles. Ik adviseerde hem zijn oorspronkelijke plannen er nog eens bij te pakken en minutieus na te gaan waarom zaken niet liepen zoals hij dit had verwacht. Waarom kreeg hij niet het aantal klanten zoals geprognosticeerd? Waarom bleef het marktaandeel achter? Ik sprak bijna tegen dovenmansoren. Ik sprak hem moed in. Hij raakte echter teleurgesteld. Waar was het enthousiasme gebleven? Voelde hij nog wel die overweldigende passie van weleer wanneer hij dacht aan zijn onderneming? De laatste tijd voelde hij zich eerder beroerd dan energiek. Het viel mij op dat hij tijdens zijn verhaal vaak andere ‘succesvolle concurrenten’ aanhaalde. “Zijn ze écht wel zo succesvol?”, vroeg ik hem op de man af. Ik bleef hem indringend aankijken. “Ik weet het eigenlijk niet”, was zijn antwoord. Ik vertelde hem dat het niet verstandig is jezelf op basis van vermoedens te meten aan wie dan ook. Het moet om feitelijkheden gaan. Dan pas is de benchmark betrouwbaar. Er is wel een les te leren uit deze waarnemingen. Waarschijnlijk weten deze concurrenten een mooi ‘beeld’ neer te zetten. Een positief beeld. “Zou het zo kunnen zijn dat zij op een meer vasthoudende wijze omgaan met hun problemen en teleurstellingen?” Hij keek mij veelbetekenend aan. “Misschien zit daar wel een deel van het probleem. Ik moet minder ‘last’ krijgen van mijn teleurstellingen, stagnatie en problemen!” Wederom vroeg ik hem zijn oorspronkelijke plannen er nog eens over te raadplegen. “Wat waren je uitgangspunten en wat maakt dat deze verwachtingen tot op heden niet uitkomen? Wat moet je veranderen of heroverwegen?” Het begon hem te dagen. “Hoe hoger je doelen en hoe groter je passie des te meer weerstand zal het opleveren. Jij bent niet iemand die met ‘iets’ of de helft genoegen neemt. Je ben een winner. Je moet dus voorbedacht zijn op weerstanden. Wat die zijn? Je privéleven, geldgebrek, klanten die uitblijven, opdrachten die niet doorgaan en vooral jijzelf! Bij ondernemen hoort vasthoudendheid, zelfdiscipline, zelfkennis en vooral (bestendig) geloof in je eigen plannen en doelstellingen!” Hij begreep het opeens. Als bij een toverslag!

Ik vertelde hem het ‘verhaal’ van een ondernemer die een aantal jaren zijn tanden had gezet in een project. Niet makkelijk. Teleurstelling, stagnatie en allerlei tegenwerking. Maar hij ging stug door. Een volhouder. Uiteindelijk kreeg hij zijn gelijk. De order werd verstrekt. Geluk? Nee, vasthoudendheid, het er niet bij laten zitten en geloven in je strategie. De klant blijven boeien door service en ‘meedenken’. Niet afhaken! Er was voor hem geen twijfel mogelijk: “Het moest en zou een keer lukken!” Dit ‘verhaal’ was een les (uit de praktijk van alledag) voor de ondernemer. “Dit is een stimulans om zonder twijfel, maar juist volhardend door te pakken”, was zijn reactie!

Er bestaat en ontstaat gaandeweg bij veel ondernemers nogal eens twijfel. Hoe los ik dingen op? Het is belangrijk dat zij goed overdenken wat de beste weg en de meest effectieve beslissing is. Maar ze moeten vooral uit de startblokken komen. Ondernemers laten soms te lang zaken te lang op z’n beloop. Alsof de problemen zichzelf oplossen. Niets gaat vanzelf! Vasthoudendheid betekende in het geval van de eerstgenoemde ondernemer dat hij dicht bij zijn plannen moest blijven. Niet afhaken en geen concessies doen. De droom waarmaken! Dat vraagt durf en doorzettingsvermogen. “Je gelooft toch nog steeds in deze plannen?”, vroeg ik hem. Hij knikte bevestigend. “Laat dan je twijfel en angst los en ga aan de slag”. Ik vertelde hem dat na deze eerste stap alles echter niet allemaal vanzelf zou gaan. “Vasthoudendheid is ook geduld beoefenen. Alles duurt -over het algemeen- twee keer zo lang als dat jij bedacht hebt. Je moet je niet uit het veld laten slaan maar je energie juist richten op de dingen die belangrijk zijn. Immers doelstellingen zijn er om gerealiseerd te worden!” Ik zie heel veel ondernemers  zich voornamelijk op de korte termijn richten. Ze denken in dagen en weken. Hierdoor verkort en verkokerd hun blik. Ondernemen is vooral ‘een lange termijn visie’ ontwikkelen en daaraan vasthouden. “Dat is best moeilijk”, bracht hij enigszins paniekerig uit. “Ik wil je daarbij helpen. Als je dat tenminste op prijs stelt. Coaching en mentoring heeft alleen effect als de ondernemer in kwestie ook op hulp zit te wachten en ontvankelijk is voor advies, raad en daad”. Nou dat wilde hij wel. Ik was er om meerdere redenen blij mee. Er zijn ondernemers die bezuinigen op zinvolle coaching en schrander advies. Dat is niet altijd wijs. Er zijn er ook die denken dat zij alles zelf moeten weten. Ook dat is niet zo wijs. Op deze wijze is goedkoop duurkoop en missen deze ondernemers verrijking, leermomenten en ‘de spiegel’ waarin weleens een ‘andere’ waarheid kan worden waargenomen. Deze groep ondernemers ploeteren liever zelf voort en vergeten dat juist hulp van buitenaf meestentijds het verschil kan maken. Bij de ondernemer in kwestie kon ik in ieder geval de eigen weerstand beslechten. Hij stond vooral zichzelf in de weg waardoor het niet lukte om los van de omstandigheden de juiste besluiten te nemen. Loslaten is iets anders dan zaken op z’n beloop laten. Hij liet zich –in het vervolg– niet weerhouden om vasthoudend voort te gaan op het ondernemerspad!

Vasthoudend je ondernemersdroom realiteit laten worden is weerstand bieden tegen teleurstelling. Vasthoudend je doelstellingen realiseren. Dat is ondernemen!

 

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Terug

© Hans Klaasse.