Leiders of roeptoeters?

In deze dagen horen we veel leiders roepen dat zij een goede leider zijn. De vraag naar leiderschap is groot. Politieke leiders, maar ook leiders van grote en kleine ondernemingen blinken uit in het verheerlijken van de eigen daadkracht, het fenomenale inzicht en de opofferingsgezindheid. Is dat altijd zo? Vaak zijn het roeptoeters! “Onderscheidende leiders houden rekening met de omgeving, de omstandigheden en de cultuur. Zij gaan bewust om met hun leiderschap!” Dit betoogde de CEO van een grote internationale onderneming op een bijeenkomst voor ondernemers en managers. Een boeiend betoog. Ik wil u er graag wat nuttige –en wellicht leerzame– zaken uit meegeven. U wilt toch immers ook graag een onderscheidende leider zijn!? Of niet?

De omgeving van de leider is aan een constante verandering onderhevig. Het landschap wijzigt zich per dag. Kent u de omgevingsfactoren waarbinnen u moet ondernemen? Maar, ook de omstandigheden waaronder dit dient te geschieden zijn niet bepaald stabiel. De financiën, de klanten, uw medewerkers en de leveranciers veranderen hun saldi en gedrag regelmatig. En dan de cultuur van uw organisatie. Ook net zo onbestendig als het Hollandse weer? Cultuur gaat over het gedrag van de medewerkers binnen uw bedrijf. Wist u dat deze cultuur in een grote mate wordt bepaalt door uw gedrag? Uw contact met uw medewerkers en de gedragingen van uw persoon beïnvloeden in hoge mate de prestaties van uw organisatie. Bent u al overtuigd van onderscheidend leiderschap? Dat wil zeggen dat inspiratie, motivatie en een duidelijke instructie dagelijks onderdeel zijn van uw leiderschap. Als leider moet u dan vooral de ‘goede dingen’ doen. Zich concentreren op de toekomst is ook zo’n onderscheidende eigenschap. Hoeveel ondernemers leven niet bij de waan van de dag? Niets is constant, schreef ik alreeds. De enige constante is de verandering. Bent u een ‘liefhebber’ van verandering? Dat zou wel zo moeten zijn. U moet als onderscheidende leider namelijk verandering, vernieuwing, innovatie en aanpassing als wapens tegen de ingeslapenheid inzetten. Juist als leider moet u risico’s kunnen inschatten. De juiste koers bepalen en zorgen voor een sterke visie. Gecalculeerde risico hebben een bepaalde mate van zekerheid in zich. Deze risico moet u trachten af te dekken. Hoe? Door voor rede vatbaar te zijn. Zich te laten voorlichten, adviseren en waarschuwen. Wanneer de ‘gevoelens’ van anderen negatief zijn is dat een veeg teken. Het gelijk aan uw kant hebben wil niet altijd zeggen dat het ‘juist’ is. Eigenwijsheid kan ‘killing’ zijn! Als onderscheidende leider moet u wél –en vooral– visie hebben. Toekomstvisie. U bepaalt de doelen. U denkt na over hoe deze doelen kunnen worden gerealiseerd. Dat vraagt meer dan instructies. Het gaat om bezieling, integriteit, kiezen, bepalen en de juiste besluiten nemen. Kiezen is misschien wel de belangrijkste eigenschap van een onderscheidende leider. Net als het ‘gaan’ voor prestaties en resultaten, zonder dit een doel op zich te laten zijn!

Kiezen, doelen stellen en de voortgang controleren. Dat is onderscheidend leiderschap. Het moet voor de groep van medewerkers van meet af aan duidelijk zijn wat er moet gebeuren. Stabiel leiderschap brengt rust in het bedrijf. Hoe kunt u een onderscheidende leider worden? Of bent u dit al? Goed zo! Dan beschikt u in ieder geval over de volgende eigenschappen. U kent uzelf en u zoekt altijd naar zelf-verbetering. Dat is één van uw sterkste eigenschappen, toch?! Uiteraard weet u waarover u spreekt. U kent uw branche en verstaat uw vak. Mooi zo. U gaat niet op de loop voor uw verantwoordelijkheden. Sterker, u neemt de volledige verantwoordelijkheid voor uw handelen. Zo hoort het ook. Ik zie nog teveel ‘leiders’ de beschuldigende vinger van zich afwijzen. Als onderscheidend leider neemt u altijd goede en tijdige beslissingen. Zaken op hun beloop laten geeft veel schade, ergernis, misvertrouwen en ruis in uw leiderschap. Dat is vooral vervelend voor uw mensen. Immers, als onderscheidend leider kent u uw medewerkers en houd u hun welzijn in de gaten. Zij waarderen u om uw consequent en consistent gedrag. Dat komt omdat u hen tijdig en volledig informeert over relevante zaken. Zij weten wat ze aan u hebben. Om die reden bent u ook eigenlijk dagelijks bezig om het eigen verantwoordelijkheidsgevoel van uw medewerkers te ontwikkelen. Het moeten zelfstandige medewerkers worden. Die gaan u pas écht helpen! Dat vraagt wel een uitermate doelmatige communicatie. Hebben zij de boodschap begrepen? Volgt u dit en zorgt u voor instructie en begeleiding? Als onderscheidende leider weet u als geen ander dat dit essentiële zaken zijn. Immers, zo bouwt u een team. Een team van ontwikkelde en geïnspireerde medewerkers. En dat is broodnodig in deze tijd. Een sterk team en een goed presterende (interne) organisatie. Zorg ervoor dat u alle capaciteiten benut. Ik zie nog veel bedrijven energie en geld verknoeien door onsamenhangend handelen. Bent u onderscheidend genoeg als leider? Gaat u bewust om met uw leiderschap? Bent u in staat het verschil te maken? Wellicht heeft u iets gehad aan de tips van de CEO. Hijzelf wist zich in ieder geval wel te onderscheiden. De beurswaarde van zijn onderneming steeg de afgelopen maanden met bijna twintig procent!

Je zult maar aandeelhouder zijn!

Je onderscheiden als leider is een kwestie van rekening houden met de mensen binnen de omgeving van de onderneming. Klanten, medewerkers en ander stakeholders. Het is ook rekenschap geven van integer gedrag en verantwoordelijkheidsgevoel! 

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Terug

© Hans Klaasse.