Oplossingen bedenken door veerkracht te tonen

Bent u een veerkrachtig persoon? Veerkracht is voor ondernemers van essentieel belang. Niet bij de pakken neerzitten maar veerkrachtig tegenwicht bieden aan de lastige omstandigheden en de vervelende problemen. Uw verantwoordelijkheid nemen, niets afschuiven, maar kordaat en integer handelen. De zaken oppakken en ‘de boel’ niet verwaarlozen. Ik ken ondernemers die van alles stilzwijgen en daardoor een hoge mate van passief gedrag laten zien. Niet veerkrachtig maar terneergeslagen en -in het slechtste geval- op de loop voor hun verantwoordelijkheden. Ze zien niet door de hectiek van de dag, de noodzakelijke bedrijfsprocessen én over de problemen heen die nodig zijn om de business goed te laten verlopen. Geen schande. Maar het is dan wel noodzakelijk om dan ‘de koe bij de horens te vatten’ en deskundige hulp in te roepen. Voordat het te laat is!

Wat is veerkracht eigenlijk? Het is het vermogen om na een vervelende situatie weer verder te gaan. Weer in de juiste vorm en met het juiste gedrag te komen. Niet terug te zien en te blijven hangen in een verwrongen positie. Het hernemen van de leiding, het initiatief en het zorgen voor de juiste stappen die moeten leiden tot het flexibel en daadkrachtig reageren op moeilijke omstandigheden. Een veerkrachtige ondernemer zal altijd weer nieuwe mogelijkheden aanboren om de draad met nieuwe energie op te pakken en aan de gegeven situatie het hoofd te bieden. Het zoeken naar nieuwe mogelijkheden op een -zoals gezegd- energieke wijze. Dat vraagt bewegelijkheid, elasticiteit en veerkracht. Op welke wijze krijgt u dit weerstandsvermogen? Het is een kwestie van doorzettingsvermogen en persoonlijke karaktereigenschappen. Veerkracht en spankracht. Wat is uw span of control? Veerkracht heeft dus alles te maken met uw mentale conditie. Uw geestelijke en psychische conditie welteverstaan. Bent u als ondernemer in staat om nieuwe uitdagingen aan te gaan? Verzet u bijtijds de bakens? Uw conditie, weerstand en vitaliteit maakt dat uw herstellingsvermogen groot is. U kunt makkelijker -dan een ander- snel reageren en zich snel herpakken wanneer er verstoring is van de markt. Nieuwe concurrenten, veranderde marktomstandigheden en een belangrijke -en noodzakelijke- verandering. Veerkrachtige ondernemers zijn er beter tegen bestand. Door veerkracht krijgt u een mentale buffer om de eerste klappen op te vangen. Gaat u soepel om met de ondernemersproblemen van alledag? Gaat u er onder gebukt? Als dit laatste het geval is wordt het tijd om te werken aan uw veerkracht!

Werken in een veerkrachtig team is als een warme deken. Ik ken situaties binnen bedrijven waar het teamgevoel en de gemeenschappelijkheid geheel is verdwenen. Mensen werken niet meer samen maar doen plichtsgetrouw hun eigen ding. Dat lijkt allemaal heel lang goed te gaan. De argeloze ondernemer heeft er bijna geen weet van. Het is niet alleen voor ondernemers belangrijk om aan veerkracht te werken. Ook voor werknemers is het van uitermate groot belang. Als ondernemer doet u er dus goed aan om te zorgen dat uw mensen een veerkrachtig team vormen. Een veerkrachtig team kenmerkt zich door het feit dat mensen elkaar opzoeken. Niet om een praatje pot maar om de belangrijke zaken rond de taken en opdrachten met elkaar te delen. Wanneer dit binnen uw bedrijf ontbreekt vrees ik met grote vreze. Veerkrachtige mensen die binnen een veerkrachtig team werken stimuleren elkaar namelijk. Ze moedigen elkaar aan om een goede teamprestatie neer te zetten. Dat doen zij verre van plichtmatig. Zij hebben er simpelweg plezier in. Ze complimenteren elkaar en zijn oprecht blij als het werk goed verloopt. Daar heeft u dus als ondernemer geen omkijken naar. Uw veerkracht werkt aanstekelijk. Hoe komt dat? Veerkrachtige mensen hebben een reserve. Ze hebben een buffer. Ze delen graag en dragen elkaars lasten. Ja, zij staan elkaar bij, gunnen elkaar het succes en hebben iets met elkaar. Een winning team! Ook u kunt zo’n winning team bewerkstelligen. Probeer het eens. Waardeert u uw mensen voldoende? Of acht u het een vanzelfsprekendheid dat alles goed gaat? Leden van een veerkrachtig team waarderen elkaar in ieder geval wel. Wat is er mooier om tijdens het werken deze zaken te delen?

Veerkracht is dus meer dan wat bewegelijkheid. Het gaat hier om een mindset en een positieve optimistische instelling. Daar moet u als veerkrachtige leider wel alles aan doen. Zo’n instelling gedijt niet in een bureaucratische en statische omgeving. Dynamiek en flexibiliteit, eigen initiatief en positiviteit passen beter bij zo’n manier van werken met elkaar. Samenwerking! Veerkracht heeft voor mij alles te maken met het zoeken naar oplossingen voor een probleem. Eerlijk het probleem analyseren en vervolgens op een adequate wijze een oplossing bedenken. Problemen zijn er overal. Ik zie vanuit mijn adviespraktijk en waarneming veel problemen langkomen. Oplossingsrichtingen te over. Altijd de juiste oplossingen? Was het maar waar. Veel halfbakken besluiten en surrogaat oplossingen passeren de revue. Veerkrachtige ondernemers en medewerkers hebben door hun reserve -hun buffer- meer mogelijkheden om tot een eerlijke en doeltreffende oplossing te komen. Mensen die niet over geestelijke veerkracht beschikken kiezen de gemakkelijke weg. De weg van de minste weerstand. Meestal is dit de weg van de doofpot, het vloerkleed en het afschuiven van de schuld. Gebrek aan veerkracht gaat dus verder dan het louter berusten in het eigen lot. Klagen, mopperen, klagen en zeuren over de ander om het eigen gebrek te verdoezelen. Kortom, veerkrachtige mensen zijn positief, ze accepteren de moeilijke omstandigheden beter, ze bedenken oplossingen en halen kracht uit zichzelf. Het zijn sterke persoonlijkheden. Ze worden ook steeds veerkrachtiger, ze leren namelijk dagelijks lessen. Die lessen gebruiken ze in een volgende situatie. Creatief, verantwoord en met optimisme. Bent u een veerkrachtige leider?

Veerkracht is eigenlijk niets meer dan de reserve aan daadkracht niet op laten souperen door de waan van de dag. Met een goed team -dat weet wat van hen verwacht wordt- oplossingen bedenken en vervolgens daar naar handelen!

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Terug

© Hans Klaasse.