Verbindend samenwerken

Motivatie ontstaat vanuit persoonlijke drijfveren. U kunt uzelf –of uw medewerkers– niet verplichten gemotiveerd te zijn. Verplicht gemotiveerd zijn. Nee, dat gaat ‘m niet worden. En toch is motivatie onontbeerlijk. Zowel voor ondernemers als ook voor hun medewerkers. Zonder motivatie geen vooruitgang. Trekken aan een dood paard gaat stinken. Motiveren is handelen om een voorwaartse beweging te maken. Verre van dood, derhalve! Levendig en richtingbepalend. Bent u gemotiveerd? Zijn uw medewerkers gemotiveerd? Nee? Dan is er werk aan de winkel. Van een onderneming met ongemotiveerde mensen is er weinig te verwachten. Al doe je nog zo goed je best, je schiet er niets mee op. Klanten gaan dat vroeg of laat merken. Er is geen beleving meer, geen plezier, passie en ambitie! 

Bent u trouwens gemotiveerd? Hoe u kunt merken gemotiveerd te zijn? Door uw innerlijke drang om vooruit te willen komen! Motivatie heeft te maken met de richting waarin u zich beweegt. Verder, vooruit naar de toekomst, met mooie beelden en realistische perspectieven. Vergezichten en toekomstverwachting. Mist u dit? Dat is er van motivatie geen sprake. Dan berust u in uw lot. Een hopeloze situatie. En uw mensen? Ach, een overbodige vraag. Ook uw mensen delen in deze uitzichtloze toestand! Mensen die beschikken over motivatie hebben een intens verlangen om zaken te realiseren. Het is een samenspel tussen biologische en psychologische krachten. Sommigen zijn aangeleerd. Aangeleerd? Ja, mensen die het er niet bij willen laten zitten besluiten vanuit eigener beweging er ‘vol’ voor te gaan. Gemotiveerd en slagvaardig. Het kan ook zo zijn dat een goede en positieve opvoeding je al jong gemotiveerd maakt. Geen ‘we doen maar wat’, maar ‘we maken er het beste van!’ Dat maakt wel een verschil. Ook kunnen we vanuit een bepaalde behoefte gemotiveerd raken. Niet berusten in een vervelende situatie. Niet blijven verkeren in een ellendige toestand. Niet blijven steken in negatief en destructief gedrag. Kortom, motivatie is heel belangrijk voor een ondernemer. Het moet echter vanuit de ondernemer zelf komen. Niemand gaat u motiveren! Dat moet uzelf doen. Hoe doet u dat? Heeft u doelen? Heeft u behoeften? Denk eens goed na wat u wilt bereiken. Even tussendoor: wanneer een ondernemer zich uitsluitend laat motiveren door geld is dat een tijdelijke ‘aanjager’. Ongezonde motivatie. Kies liever voor continuïteit, uitdaging, ontplooiing, sociaal ondernemerschap en duurzaamheid. Sommige doelen zijn complex te realiseren, sommige behoeften en wensen zijn moeilijk te vervullen en toch moet u ze steeds voor ogen houden. Uw eigen gedachten zullen uw motivatie rijkelijk beïnvloeden. De moeilijkheidsgraad en de eigen vaardigheden spelen natuurlijk een rol, maar dat zegt niets over uw motivatie om de doelen te realiseren. Intrinsiek en extrinsieke motivatie. Het één komt uit uzelf (uw eigen bron) het andere komt doordat de aanleiding van uw motivatie vanuit het vooruitzicht van beloning of waardering ligt. U wordt gemotiveerd om bepaalde dingen te doen omdat dit positieve gevolgen heeft. Zo kunnen de meeste medewerkers motivatie ontlenen aan waardering of beloning. Het moet de ondernemer echter altijd te doen zijn om doelen te realiseren. Goed onthouden dus! De eigen doelen. Bij intrinsieke motivatie gaat het vaak om het spel dat ondernemen heet. En uw medewerkers? Hoe staat het daar eigenlijk mee?

Een boeiend vraagstuk. Ondernemers en personeel. Motivatie en ondernemerschap. Er zijn dikke boeken over geschreven. De mate van gemotiveerdheid wordt echter simpelweg meestentijds bepaald door de verwachting die er ontstaat. Welke verwachtingen houdt u de medewerkers voor? Hoe effectief bent u in het waarmaken van deze verwachtingen? Heeft u voldoende zelfvertrouwen? Motivatie neemt zienderogen af wanneer u denkt aan een ‘mission impossible’ te werken. Niet ontkennen dus! Motivatie maakt het beste in ondernemers -maar ook medewerkers- los. Gemotiveerde ondernemers zijn creatiever en meer gericht op een hoge inzet en werkplezier. Dat geeft een enorme ‘energyboost’ aan het doen, denken en handelen. Ik ken ondernemers die niet vooruit te branden zijn. Ze zien overal tegenop. Na enige tijd blijkt dat zijzelf het allerminst in hun plannen en doelstellingen geloven. Ze vullen het ene gat (in geld en beloftes) met het andere. Aan de andere kant ken ik ook ondernemers die het van een geheel andere zijde bekijken. Ze zijn integer, komen hun afspraken na en zijn betrouwbaar. Deze ondernemers weten dat zij anderen nodig hebben om hun doelen te realiseren. Ze zijn gemotiveerd. Dat werkt –over het algemeen gesproken– aanstekelijk. Ze werken vanuit zelfovertuiging maar weten tegelijkertijd dat zij niet over alle bekwaamheden beschikken. Om toch de doelen succesvol te behalen raken zij gemotiveerd tot samenwerking. Samenwerken met klanten, zakenpartners, stakeholders en niet te vergeten medewerkers. De cirkel raakt gaandeweg rond. Gemotiveerd samenwerken. Samen verwachtingen delen, samen werken aan de realisatie van doelen. Zo -en zo alleen- krijgt de ondernemer gemotiveerde medewerkers. Eigenlijk is het allemaal heel eenvoudig. Je moet het alleen (willen) zien! Laat u dus niet ontmoedigen maar werk verbindend samen met uw medewerkers. Wanneer medewerkers niet verbonden zijn aan het gestelde doel verwacht de ondernemer van hen een onmogelijke opgave. Iets bereiken en willen bewerkstelligen dat niet ‘jouw ding’ is. Een gemotiveerde ondernemer doet er dus goed aan om veel aandacht te besteden aan het delen van zijn motivatie. Het delen van zijn of haar verhaal! Dat levert motivatie op bij de anderen. Of dit zal lukken is redelijk voorspelbaar. Het gaat om voorbeeldgedrag, om eerlijkheid en betrouwbaarheid. Wanneer deze facetten ontbreken is het een onbegonnen zaak. De ondernemer dient besluitvaardigheid en integriteit uit te stralen. “Wij gaan dit met elkaar doen!” Dat is wat anders dan in een hoekje te gaan zitten pruilen en piekeren waarom er toch altijd zoveel tegenslag op uw pad is en waarom de medewerkers zo ongemotiveerd zijn. Dat is namelijk compleet je eigen schuld!

Ondernemers die in staat zijn verbindend samen te werken met hun medewerkers motiveren hen om tot betere prestaties te komen. Dat gaat iedereen merken, vooral de klant!

Reageer

Je kan deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Terug

© Hans Klaasse.